시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
OHEO 저자: Mind Map: OHEO

1. THÚ Y

1.1. THUỐC

1.2. VACCINE

2. THUỘC 1 HOẶC NHIỀU GROUP

3. ORG CHART

3.1. TẠO GROUP

3.1.1. LSM

3.1.2. SMS

3.1.3. FMS

3.1.4. BMS

3.1.5. CMS

3.2. TẠO USER

3.2.1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

3.3. TẠO ROLE

3.3.1. PHÂN QUYỀN CHO NGƯỜI DÙNG

4. FMS MODULE

4.1. THÔNG TIN NÔNG DÂN/TRANG TRẠI

4.1.1. THÔNG TIN TRANG TRẠI & CHỦ TRANG TRẠI

4.1.2. VỊ TRÍ TRANG TRẠI (MAP)

4.1.3. CẬP NHẬP THÔNG TIN ĐÀN HEO

4.1.3.1. CÁ THỂ HEO

4.1.3.1.1. NGÀY SINH

4.1.3.1.2. GIA PHẢ

4.1.3.1.3. BARCODE

4.1.3.1.4. SỞ HỮU

4.1.3.2. TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT VÀ THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CŨNG NHƯ THÔNG TIN HEO KHI HOÀN THÀNH GIAO DỊCH MUA BÁN TRAO ĐỔI

4.2. XEM THÔNG TIN ĐÀN HEO (ĐỊNH VỊ BẢN ĐỒ VÀ THÔNG KÊ)

4.2.1. CẢ NƯỚC

4.2.2. TỈNH THÀNH

4.2.3. PHƯỜNG XÃ

4.2.4. KHU VỰC LÂN CẬN

4.3. NÔNG DÂN (MUA BÁN TRAO ĐỔI HEO CON/NÁI/NỌC/TINH)

5. BMS

5.1. OHEO BÁNH MÌ

5.1.1. PHA LẤU

5.1.2. NƯỚNG

5.1.3. THỊT

5.1.4. CHẢ

5.2. TRANG BÁN SẢN PHẨM TỪ HEO

5.2.1. THỊT HEO MẢNH

5.2.2. HEO VĨ

5.3. TRANG BÁN HEO

5.3.1. HEO CON

5.3.2. HEO GIỐNG

5.3.3. HEO NÁI

5.3.4. TINH

6. CMS

6.1. KHÁCH HÀNG LẺ

6.2. KHÁCH HÀNG SỈ

6.3. NÔNG DÂN (MUA BÁN TRAO ĐỔI HEO CON/NÁI/NỌC/TINH)

7. SMS

7.1. THỰC PHẨM

7.1.1. HEO CON

7.1.2. HEO THỊT

7.1.3. HEO NÁI

7.1.4. HEO NỌC

7.2. CHỈ HIỆN THỊ THÔNG TIN THAM KHẢO VÀ GỢI Ý

7.3. TƯ VẤN CÁCH NUÔI VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

7.3.1. TẠO TRANG CMS - QUẢN LÝ VÀ CẬP NHẬT NỘI DUNG CHO SUPPLIER/ADMIN

8. LMS

8.1. CHƯA PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN NÀY

8.2. THÔNG TIN NHÀ XE

8.3. THÔNG TIN TÀI XẾ

8.4. THÔNG TIN CHUYẾN XE GIAO NHẬN HÀNG

8.5. TỐI ƯU HÓA QUẢNG ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN

8.6. TỐI ƯA HÓA THỜI GIAN VẬN CHUYỂN

8.7. KHO LƯU VẬN

9. PAYMENT

9.1. VISA CARD

9.2. MASTER

9.3. LIÊN KẾ NGÂN HÀNG ONLINE

9.4. TIỀN MẶT tại (POS)

10. THỐNG KÊ & BÁO CÁO

10.1. ĐÀN HEO HIỆN TẠI

10.2. DỰ ĐOÁN TRONG 3-6 THÁNG

10.3. THÔNG KÊ KẾT QUẢ GIAO DỊCH

10.3.1. THÀNH CÔNG

10.3.2. THẤT BẠI

10.3.3. SPENDING