Zážitkový web 2.0

Prezentace z road-show Zážitkové Weby 2.0

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
Zážitkový web 2.0 저자: Mind Map: Zážitkový web 2.0

1. Cíle komunikace

1.1. Branding

1.2. Znalost produktu

1.3. Výkonově orientované cíle

2. Cíle webové prezentace

2.1. Strategické

2.2. Taktické

2.3. Operativní

3. Detaily, které zničí dojem

3.1. Dejte lidem pocit výjimečnosti

3.2. Ukažte lidem produkt

3.3. Konverzujte aktivně

3.4. Dejte lidem možnost podílet se na formování zkušenosti se značkou

4. Měření zážitu

4.1. Tvrdé metriky

4.1.1. Monitoring návštěvnosti

4.1.2. Sledování konverzí

4.1.3. Obchodní cíle

4.1.4. Počet doporučení stránky přátelům

4.1.4.1. Kolik lidí přímo nebo nepřímo osloví jeden opinion leader?

4.1.5. Uživatelské reakce na webu

4.1.5.1. Reagují uživatelé na sebe navzájem?

4.2. Měkké metriky

4.2.1. Net Promoter Score

4.2.2. Exposure vs. Trust

4.2.3. Znalost produktu

4.2.4. Vybavitelnost značky a top of mind

4.2.5. Znají lidé příběh vaší značky?

4.2.6. Povídají si lidé o vaší značce?