Didactiek in sport&bewegen bij HAN Sport&Bewegen

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Didactiek in sport&bewegen bij HAN Sport&Bewegen により Mind Map: Didactiek in sport&bewegen bij HAN Sport&Bewegen

1. Wat is didactiek?

1.1. HAN visie op didactiek

1.1.1. Didactisch model binnen SBE

1.1.1.1. Didactisch model binnen practica/sv

1.1.1.2. Didactische rollen

1.1.1.3. Leerlijn P - HF1 - HF2

1.2. Definiëring didactiek

1.2.1. Didactische werkvormen

2. Wat is bewegen?

2.1. Visie op bewegen

2.1.1. Verschijningsvormen / motieven / context

2.1.2. Beweegspectrum

2.1.2.1. Indeling van beweging

2.1.3. motorisch leren

2.2. Definiëring bewegen

3. Wat is leren?

3.1. Visie op leren

3.1.1. Leertheorieën

3.1.2. Koppeling naar motorisch leren

3.1.3. Feedback

3.1.3.1. Wat is feedback?

3.1.3.2. Welke rol heeft feedback irt leren?

3.1.3.3. Welke rol heeft feedback in de opleiding

3.1.3.3.1. Theorie

3.1.3.3.2. Praktijk (Practica/SV)

3.2. Definiëring leren

4. Motorisch leren

5. Wat is sport?

5.1. Definiering sport

5.2. Visie op sport

5.2.1. Sport irt beroepsprofiel

5.2.1.1. Indeling SV HAN SBE

6. Prioritering output

6.1. Didactiek

6.1.1. Leerlijn practica inzichtelijk

6.1.2. Didactisch model SV én practica

6.2. Bewegen

6.2.1. Beweegspectrum

6.3. Sport

6.4. Leren

6.4.1. Feedback-leerlijn uitwerken

6.4.1.1. Koppeling met beoordelen van feedback (Did cursus)