סוגי תפילות

L1
LIR 123
登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
סוגי תפילות により Mind Map: סוגי תפילות

1. תפילת שחרית

2. תפילת מנחה

3. תפילת ערבית

4. תפילת קדיש

5. תפילת הדרך

6. תפילת עמידה

7. תפילת שמע ישראל

8. תפילת הפרנסה

9. סליחות

10. קבלת שבת