REVINGE: VAD BEHÖVS FÖR EN LYCKAD (NÄT)KURS?

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
REVINGE: VAD BEHÖVS FÖR EN LYCKAD (NÄT)KURS? により Mind Map: REVINGE: VAD BEHÖVS FÖR  EN LYCKAD (NÄT)KURS?

1. Undvik!

2. Innehåll

2.1. Måluppfyllnad

2.1.1. Stödjande resurser

2.2. Röd tråd & helhet (hel utbildning)

2.3. Verklighetsanpassat & aktuellt

2.3.1. Autentiska aktiviteter

2.4. Intresseväckande

2.5. Resurser som stödjer uppgifterna

2.6. Variation (medieform)

2.7. Samsyn i basutbudet R-S

2.8. Tydlighet (när, var, hur)

2.9. Utmanande & tilltalande

2.10. Ska aktivera de studerande

2.11. Tillgänglighet

2.12. Tilltalande-layout

2.13. Relevant/uppdaterat

2.14. Utmanande-tilltalande

2.15. Möjliggör processer

3. Struktur

3.1. Harmoniserade kurssidor

3.2. "Struktur" i portfolion

3.3. Kursinnehåll Vs Examiniation

3.4. Igenkänningsfaktor

3.5. Struktur för vem? Lärare Vs Student

3.6. Progression/rytm

3.7. Kul att studera på distans

3.8. Tydlighet

3.9. Pedagogik!!

3.10. Pålitlig teknik

3.11. Tydligt, enkelt, tilltalande

3.12. Studentperspektiv

3.13. Självklar

3.14. Röd tråd

3.15. Tydlig koppling mellan innehåll och examinering

3.16. Struktur ska fylla en funktion!

4. Helhetsperspektiv

4.1. Tydlig målbild för utbildningen

4.2. Slutmålet?

4.3. Helikopter?

4.4. Samma perspektiv - olika nivåer

4.5. Integration ämnen inom och mellan

4.6. Tematisering

4.7. Progression - moment hänger ihop

4.8. Vem sitter i helikoptern?

4.8.1. Ämnesgrupper

4.8.2. Olika nivåer?

4.9. Blockintegrering/helhetsbild bland SMO-lärare?

4.10. Student-Lärare-Organisation

4.11. Återkoppling till tidigare moment

4.12. Röd tråd

4.13. Bra uppstart-kursgenomgång

5. Studentaktivitet

5.1. Studenter bloggar - "bedöma" varandra/ge respons

5.2. Peer to peer ("bedöma" varandra/ge respons)

5.3. Förberedda studenter

5.4. Gör samarbete möjligt!

5.5. Loggböcker

5.6. Stud: Integrera reg och distans - träffa varandra

5.7. Kommunicera "VARFÖR" olika moment görs

5.8. Aktivitet i BBC - sammanställa bra saker

5.9. Dialog

5.10. Formativ bedömning

5.11. "Distansupplägg" även på närträff

5.12. Redovisningar-enskilt/grupp

5.13. Rätt nivå på examinationer-tvingas till aktivitet

6. Samarbete

6.1. Distans/skolb/mix UTBYTE

6.2. Lektionsmaterial tillg. för alla

6.3. Gemensamma workshops distans/reguljär

7. Variation

7.1. Examinationsformer

7.1.1. Grupp

7.1.2. Individ

7.1.3. Miljöer

7.2. Presentationsformer

7.2.1. Alternativ till text?

7.2.2. Begränsad i BBC

8. Utbildningsmiljöer

8.1. Fronter

8.1.1. Estetiskt tilltalande

8.2. Blackboard Collaborate

8.3. Användarvänlighet

8.4. Kapacitet

8.5. Driftsäkerhet

8.6. Möjlighet att använda film

8.7. Öppnar nya möjligheter

8.8. Använda utbildningsmiljöerna för möten/samarbeten för att lära mer