mind meister i undervisningen

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
mind meister i undervisningen により Mind Map: mind meister i undervisningen

1. Studerende udarbejder egne mind maps evt. i grupper

1.1. Som forberedelse til projektarbejde

1.2. Som forberedelse til undervisning

1.3. I undervisning

2. Studerende får udleveret et ufærdigt mind map

2.1. De skal færdiggøre

2.2. De skal redigere