ทรัพยากรธรรมชาติ

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
ทรัพยากรธรรมชาติ により Mind Map: ทรัพยากรธรรมชาติ

1. ดิน

2. น้ำ

3. ป่า

3.1. ปัญหา

3.1.1. ตัดไม้

3.2. สาเหตุ

4. เเร่