Инвестиции

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Инвестиции により Mind Map: Инвестиции

1. Понятие

2. Видове

2.1. Според ролята си

2.1.1. Преки

2.1.2. Косвени

2.2. Според съдържанието и насочеността си

2.2.1. За ново строителство

2.2.2. За разширяване, реконструкция и обурудване

2.2.3. За износени дълготрайни активи

2.2.4. За иновации

2.2.5. За инвестиции в персонала

2.2.6. Финансови

2.2.7. Други

3. Инвестиционен процес

3.1. Капиталова структура

3.1.1. Работни проекти

3.1.2. ДМО

3.1.3. Строително монтажно работи

3.1.4. Въвеждане в експлатация

3.1.5. Достигане на проектна производственост

3.2. Инвестиционни проучвания

3.2.1. Предпроектни проучвания

3.2.2. Технико-икономическо задание

3.2.2.1. Окупнено

3.2.2.2. Детайлно

4. Методи за оценка на икономическата ефективност на инвестиционните проекти

4.1. Статични методи

4.1.1. По разходите

4.1.2. По печалбата

4.1.3. Срок на откупуване на инвестициите

4.2. Динамични методи

4.2.1. Нетна настояща стойност

4.2.2. Метод на вътрешната норма на възвръщаемост

4.2.3. Динамичен срок за откупуване