登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Vores by i fremtiden により Mind Map: Vores by i fremtiden

1. Ord

1.1. Sandsynlighed

1.1.1. F.eks. "der er sandsynlighed for at det kommer til at regne i dag."

1.2. Observation

1.2.1. At observere, f.eks. at kigge på noget

1.3. Statistik

1.3.1. F.eks. "Der var 26 biler i dag, og i går var der 24 biler."

1.4. Nedbrydere

1.4.1. Nedbrydere er små dyrer og planter, som lever af dødt organisk materiale.

1.5. Organisk materiale

1.5.1. F.eks. træ og papir.

1.6. Økosystem

1.6.1. Naturen, samt naturlig ting.

1.7. Fødekæde

1.7.1. F.eks fluer bliver spist af edderkoppe, edderkopper bliver spist af en fugl, en fugl bliver spist af en kat, osv.

1.8. Biodiversitet

1.8.1. Alt liv som findes i naturen.

1.9. Bæredygtig

1.9.1. Noget som er godt for klimaet.

1.10. Klimatilpasning

1.10.1. Når klimaet drejer sig om samfundets tilpasning til de klimaændringer der forventes over de kommende årtier.

1.11. CO2

1.11.1. CO2 er den kemiske betegnelse for kuldioxid, som også kaldes carbondioxid.

1.12. Skybrud

1.12.1. Et skybrud er en meget voldsom regnbyge, som forårsager oversvømmelse af kloakker og tagrender.

1.13. Smart City

1.13.1. ?

1.14. Tørke

1.14.1. Når alt tør ud, f.eks. når det hele er tørt og når der ikke er noget vand.

1.15. Detailhandel

1.15.1. Et salg af varer mest til private forbruger.

1.16. NaCl

1.16.1. Natrium (NaCl) er et grundstof, som indgår i mange flere salte.

1.17. Idégenerere

1.17.1. At generere ideer til de probstillinger der er blevet defineret i problemdefineringsfasen.

1.18. Scenarier

1.18.1. F.eks. et manuskript til et film.

1.19. Klima-forandringer

1.19.1. F.eks. hvis klimaet forandrer sig sådan at det bliver varmere eller koldere.

1.20. Ekstreme vejrhændelser