Klinisk hygiejne artikler belaster miljøet

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Klinisk hygiejne artikler belaster miljøet により Mind Map: Klinisk hygiejne artikler belaster miljøet

1. (Nitril)Handsker forurener meget

1.1. Handsker forurener meget under fremstillingen.

1.2. Handsker er ikke nedbrydelige

1.2.1. Handsker er lavet af et plastik

1.2.1.1. Vi bruger handsker mange steder

1.2.2. Der er en mangel på handsker

1.2.2.1. Kriser skaber stor efterspørgsel

2. Masker er ikke bionedbrydelige

2.1. Der er et kæmpe forbrug af engangsmasker

3. (Nitril)Handsker forurener meget

3.1. Plastik havner i naturen og havet

3.1.1. Dyr spiser vores mikroplastik

3.1.1.1. vores mad bliver forurenet

3.2. Handsker havner på deponi

3.2.1. De bliver liggende i årtier

3.2.1.1. De frigiver skadelige stoffer

3.3. Praktisering af god hygiejne bliver værre

3.3.1. Kvaliteten af sunhedssektoren falder

4. Masker bliver smidt på gaderne

4.1. Det ender i havene

4.1.1. Dyr bliver viklet ind i det

5. Kanyler bliver smidt på gaderne

5.1. Børn kan stikke sig på dem