STRATEGIE EXTERNÍ KOMUNIKACE

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
STRATEGIE EXTERNÍ KOMUNIKACE により Mind Map: STRATEGIE EXTERNÍ KOMUNIKACE

1. Jak probíhá obchodní interakce s naším zákazníkem? Customer Journey

1.1. Popis obchodního procesu po fázích. Proces je specifický pro každou personu.

1.1.1. Pre sales

1.1.1.1. Brand awareness

1.1.1.2. Online and offline info search

1.1.1.3. Supplier shortlisting

1.1.2. Sales

1.1.2.1. Quotation

1.1.2.2. Negotiation

1.1.2.3. Order & Delivery

1.1.3. Aftersales

1.1.3.1. Servis

1.1.3.2. Stay in touch

1.1.3.3. Feedback

1.2. Marketing hledá vhodné okamžiky v průběhu interakce, kde může podpořit obchod svojí komunikací a propagací.

2. 4) Nástroje externí komunikace

2.1. Online

2.1.1. Webové stránky

2.1.1.1. Blog

2.1.1.1.1. Osvětové články

2.1.1.1.2. Whitepapers

2.1.1.1.3. Novinky

2.1.1.1.4. Reference

2.1.1.1.5. Case study

2.1.1.1.6. ...

2.1.2. Sociální sítě

2.1.2.1. LinkedIn

2.1.2.1.1. zaměřeno na zahraniční publikum

2.1.2.1.2. zaměřeno na budování obrazu odborníka

2.1.2.1.3. LinkedIn produktová podstránka

2.1.2.1.4. Social media group

2.1.2.2. Facebook

2.1.2.2.1. zaměřeno na české publikum

2.1.2.3. Instagram

2.1.2.4. Twitter

2.1.2.5. YTB

2.1.3. Newsletter partnerský

2.1.3.1. Newsletter Externí

2.1.4. Emailový podpis

2.1.5. Webináře?

2.2. Osobně

2.2.1. Konference

2.2.2. Veletrhy

2.2.3. Vlastní semináře

2.2.4. Školení

2.3. Print

2.3.1. Firemní tiskoviny

2.3.1.1. Firemní prezentace

2.3.1.2. Reference

2.3.1.3. ...

2.3.2. Odborné časopisy - tištěná reklama

2.3.3. Outdoor

2.4. Partners/End Client section?

2.5. Customer satisfaction / Feedback collection?

2.6. Loyalty program?

3. 5) CÍLEM EXTERNÍ KOMUNIKACE NENÍ INFORMOVAT – ALE VYZVAT (nejlépe k obchodní) INTERAKCI.

3.1. Cíl ext. komunikace se odvíjí do značné míry od požadavků obchodu (případně servisu) - musí být velmi konkrétní např.: - získat nového partnera v Chille, - zvýšit povědomí o značce v Polsku, - apod.

3.1.1. Marketing následně - s vědomím vize, mise, hodnot, cílových skupin, customer journey (viz výše) zvolí vhodnou kombinaci komunikačních nástrojů pro danou marketingovou kampaň.

3.1.1.1. Web - příklady cílů

3.1.1.1.1. Landing page pro automotive zákazníky - návštěva dané stránky s informacemi

3.1.1.1.2. Stažení konkrétních dokumentů např. výhody určitého produktu pro danou skupinu zákazníků

3.1.1.1.3. Vyplnění (poptávkového) formuláře

3.1.1.1.4. Přihlášení se k newsletteru

3.1.1.2. Sociální sítě - příklady cílů

3.1.1.2.1. Placené brandové kampaně (platí pro všechny sítě)

3.1.1.2.2. LinkedIn

3.1.1.3. Partners newsletter

3.1.1.3.1. tvorba databáze kontaktů a komunity

3.1.1.3.2. diskuze o relevantním obsahu

3.1.1.3.3. prostor pro samotné partnery

3.1.1.3.4. sdílení výstupů a jejich společná tvorba

4. 2) Koho chceme oslovit?

4.1. Jaké máme "zákazníky"?

4.1.1. Cílové skupiny

4.1.1.1. Přímí koncoví zákazníci (ČR, SK, PL, RU, DE)

4.1.1.1.1. BIOPLYN

4.1.1.1.2. ZEMNÍ PLYN

4.1.1.2. Partneři (50 Hz, 60 Hz)

4.1.1.2.1. Nepřímí koncoví zákazníci

4.1.1.3. Odborné instituce (Cogen, VŠ apod.)

4.1.1.4. Média (odborné časopisy, noviny)

4.1.1.5. Vlastní zaměstnanci

4.1.1.6. Dodavatelé

5. 1) Kdo jsme jako firma?

5.1. Firemní vize a mise

5.1.1. proč jsme tu a kam směřujeme

5.2. Firemní hodnoty

5.2.1. jaké hodnoty zastáváme

5.3. Tone of voice

5.3.1. jaký slovník a styl vyjadřování používáme

5.4. Vizuální identita

5.4.1. jak u toho vypadáme

6. 3) Co chceme říct?

6.1. Obsahový Marketing Je forma marketingu, zaměřená na tvorbu, publikování a distribuci takového obsahu, který je pro vybrané cílové publikum relevantní a vysoce hodnotný.

6.1.1. Obsah se odvíjí od specifického bodu v rámci customer journey každé persony a od jejich potřeb a motivace.

6.1.1.1. Account Based Marketing (ABM)

6.1.1.1.1. ABM znamená změnu myšlení při propagaci

6.1.1.1.2. Přínos ABM

6.1.2. Obsah se dále odvíjí od jednotlivých trhů a jejich specifik

6.1.2.1. Market research

6.1.2.2. Competitors analysis

6.1.3. Pro tvorbu obsahu potřebujeme:

6.1.3.1. Industry leader

6.1.3.1.1. ten, kdo sleduje a orientuje se v posledních trendech – ví, co je a co není v naší oblasti „správně“ (majitel firmy, odborník na energetiku a její trendy)

6.1.3.2. Topic setter

6.1.3.2.1. ten, kdo bude vybírat témata a přicházet s náměty a ten, který dále umí tato témata zakomponovat do celkové strategie firmy (šéfové oddělení - obchod, vývoj, servis apod.)

6.1.3.3. Technician

6.1.3.3.1. ten, kdo zaručí faktickou a odbornou správnost konkrétních tvrzení

6.1.3.4. Content Creator & Editor

6.1.3.4.1. ten, kdo vyvolává diskuzi, sbírá informace a je zodpovědný za celkový proces tvorby obsahu

6.1.3.4.2. zaručuje dodržování brand identity

6.1.3.4.3. dbá i na technickou stránku věci z pohledu marketingu (SEO, klíčová slova, hodnoty)

6.1.3.4.4. je editorem textů od ostatních

6.1.3.4.5. zaručuje distribuci obsahu případně podporu v tomto ohledu ostatním kolegům