KẾ HOẠCH BUSINESS OF VIDEO

Business of Video

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
KẾ HOẠCH BUSINESS OF VIDEO により Mind Map: KẾ HOẠCH BUSINESS OF VIDEO

1. PHẦN 1. TƯ DUY KINH DOANH VÀ MARKETING ONLINE

1.1. Bài 1. Chìa khóa để Kinh doanh thành công, gồm 4 vấn đề:

1.1.1. 1.1. ĐAM MÊ

1.1.2. 1.2. NĂNG LỰC

1.1.2.1. Kỹ năng

1.1.2.2. Kiến thức

1.1.2.3. Thái độ

1.1.3. 1.3. THỊ TRƯỜNG

1.1.3.1. Nhu cầu

1.1.3.2. Độ lớn

1.1.4. 1.4. LƯƠNG TÂM

1.1.4.1. Đúng quy định Pháp luật

1.1.4.2. Đạo đức Kinh doanh

1.2. Bài 2. Khách hàng không mua SP, KH chỉ mua Giải pháp

1.3. Bài 3. Mỏ vàng trên Internet (Quy luật giá trị trong kinh doanh) => THU NHẬP = Gía trị x Quy mô x Thời gian

1.3.1. Để Tăng Giá trị

1.3.1.1. Đưa ra Giải pháp để giải quyết các vấn đề và nhu cầu lớn => giá trị cao hơn

1.3.1.2. Tạo ra Hệ sinh thái các SP khách nhau xoay quanh nhu cầu của Tệp KH có sẵn

1.3.2. Quy mô

1.3.3. Thời gian

1.3.3.1. Thời gian tiếp cận Khách hàng nhiều hơn

1.3.3.2. Thời gian để chốt bán với KH nhanh nhất

1.3.3.3. Thời gian phục vụ KH (để mua nhiều SP khác) nhiều nhất

1.4. Bài 4. 3 Bước để tiếp cận và thu hút Khách hàng trên Internet hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí

1.4.1. Bước 1: Target Khách hàng => Giúp hình dung được Chân dung Khách hàng của SP, DV

1.4.2. Bước 2: Thông điệp

1.4.2.1. Được thể hiện ở dạng Text (bài viết)

1.4.2.2. Được thể hiện ở dạng Ảnh (Banner)

1.4.2.3. Được thể hiện ở dạng Video => Hầu hết Khách hàng mua hàng bằng CẢM XÚC

1.4.3. Bước 3: Lựa chọn Phương tiện (Kênh, Công cụ) để tiếp cận Khách hàng

1.4.3.1. Sử dụng các Phương tiện Miễn phí

1.4.3.2. Sử dụng các Phương tiện Trả tiền

1.5. Bài 5. 5 Bước để xây dựng và phát triển Doanh nghiệp trên Internet với Video trực tuyến

1.5.1. Bước 1: Xác định Thị trường (Xác định KH của bạn là ai?Họ đang ở đâu?Hành vi của họ là gì? => Có Biểu mẫu xác định)

1.5.1.1. Thị trường Ngách => Để tìm được Thị trường ngách thì phải xác định được Mình có khác biệt gì với Thị trường hiện tại.

1.5.1.2. Thị trường Xanh

1.5.1.2.1. Tìm ra được giải pháp giải quyết vấn đề mới mà hiện tại chưa ai làm.

1.5.1.2.2. Để làm tốt trước tiên phải Test Làm tốt (có được công thức Thành công) sau đó mới Scale mở rộng.

1.5.1.3. Thị trường Đỏ

1.5.2. Bước 2: Đóng gói Sản phẩm (Lưu ý: Khách hàng đang trả tiền cho Giải pháp của bạn đang kinh doanh, chứ không phải trả tiền cho Sản phẩm, Dịch vụ của bạn.)

1.5.2.1. Phiễu Sản phẩm

1.5.2.1.1. Sản phẩm Đầu phiễu => Nhằm thu hút Khách hàng

1.5.2.1.2. Sản phẩm Chính => Thu nhập chính

1.5.2.1.3. Sản phẩm Cuối phiễu => Tăng giá trị Đơn hàng, Doanh thu

1.5.3. Bước 3: Thu hút Khách hàng

1.5.4. Bước 4: Bán hàng

1.5.5. Bước 5: Chăm sóc Khách hàng

1.5.5.1. Để Khách hàng giới thiệu Khách hàng mới

1.5.5.2. Để Khách hàng tiếp tục mua lại SP, Dịch vụ

1.5.5.3. Để Khách hàng mua thêm các SP, DV khác

1.6. Bài 6. Lỗ hổng mất 80% Khách hàng trong chiến lược Internet cũ (Xác định Các Bước Khách hàng mua SP, DV để biết được Lỗ hổng nằm ở đâu?)

1.6.1. Bước 1: Nhận biết => Bằng SEO, Ads, Quảng cáo

1.6.2. Bước 2: Hứng thú => Hành vi: Tương tác

1.6.3. Bước 3: Cân nhắc => Hành vi: Tìm hiểu về Nhà bán hàng, Đánh giá của các KH đã từng mua (trên Google, Facebook, ...)

1.6.4. Bước 4: Mua hàng

1.6.5. Bước 5: Sau mua

2. PHẦN 2 - CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ MARKETING TRÊN INTERNET CÙNG VIDEO TRỰC TUYẾN

2.1. Bài 7. Công thức tăng doanh số DOANH SỐ = Số lượng KH x Số tiền/Đơn x Số lần Trung bình KH quay lại

2.1.1. Tăng Số lượng Khách hàng

2.1.2. Tăng Số tiền/Đơn hàng

2.1.3. Tăng Số lần KH quay lại

2.2. Bài 8. Tiết lộ hệ thống kinh doanh thành công trên Internet đã được kiểm chứng

2.2.1. 1. Website (có Biểu mẫu), gồm:

2.2.1.1. Thông điệp bán hàng

2.2.1.2. Các Bằng chứng của Khách hàng đã mua => Tạo uy tín

2.2.1.3. Giới thiệu SP, Dịch vụ vủa bạn.

2.2.1.4. Có phần Bán hàng (trang Landingpage, Trang Sản phẩm, ...)

2.2.1.5. Tối ưu Tỷ lệ chuyển đổi của Khách hàng

2.2.2. 2. Facebook (để kéo KH về Website)

2.2.3. 3. Google (để kéo KH về Website)

2.2.4. 4. Youtube (để kéo KH về Website)

2.2.5. 5. Zalo (để kéo KH về Website)

2.2.6. 6. TikTok

2.3. Bài 9. Sơ đồ hành trình khách hàng (phễu marketing)

2.3.1. Bước 1: Kéo Khách hàng vào Đầu phiễu (dùng SEO, Quảng cáo trên các Kênh Facebook, Zalo, Youtube, ...)

2.3.2. Bước 2: Khách hàng trở thành VISITOR (người ghé thăm)

2.3.2.1. Nắm được Tệp Khách hàng ở Bước này (KH quan tâm nhưng chưa để lại Thông tin) để có các Chiến lược Re-Marketing =>Tăng số lượng KH chuyển đổi qua LEAD (để lại thông tin) => Chiến lược Re-Marketing hiệu quả:

2.3.2.1.1. Nêu bật Tính năng, Lợi ích của SP, DV

2.3.2.1.2. Dẫn câu chuyện Thành công của KH đã sử dụng SP, DV

2.3.2.1.3. Đánh giá tốt của Khách hàng

2.3.3. Bước 3: Khách hàng trở thành LEAD (KH Quan tâm SP, DV để lại Thông tin)

2.3.3.1. Tối ưu Thứ 2: Cần Tối ưu từ VISITOR sang LEAD => (Bộ phận chịu trách nhiệm: phòng Marketing và phòng Kinh doanh) => Việc Tối ưu phụ thuộc vào:

2.3.3.1.1. Sản phẩm, Dịch vụ

2.3.3.1.2. Chiến lược bán hàng

2.3.3.1.3. Thị trường

2.3.3.1.4. Lời chào hàng; Chứng minh

2.3.3.2. Nắm được Tệp Khách hàng ở Bước này để có các Chiến lược Re-Marketing =>Tăng số lượng KH chuyển đổi qua BUYER

2.3.4. Bước 4: Khách hàng trở thành BUYER (KH mua hàng)

2.3.4.1. Tối ưu Đầu tiên: Cần Tối ưu từ LEAD qua BUYER => Bộ phận Kinh doanh, Sale phải làm tốt; phải hiểu rõ về SP, DVđể tăng Tỷ lệ chuyển đổi.

2.4. Bài 10. Khám phá bí mật về hệ thống Marketing và Bán hàng trên Internet (Để Thu hút và Kéo Traffic về website)

2.4.1. Hệ thống các Website vệ tinh

2.4.1.1. Lưu ý: Các website vệ tinh phải Target đúng, Tiếp cận đúng Đối tượng Khách hàng => Đưa ra Thông điệp để thu hút đúng Đối tượng KH mong muốn

2.4.2. Hệ thống Mạng xã hội

2.4.2.1. 1. Facebook

2.4.2.2. 2. Youtube

2.4.2.3. 3. TikTok

2.4.3. Quảng cáo Banner trên các Kênh báo phù hợp với Đối tượng KH (đúng Tarhet)

2.4.4. Trang LikeShare.net

2.5. Bài 11. Bộ 3 Chiến lược MARKETING FUNNEL + VIDEO ADS + RE-TARGETING

2.5.1. Giai đoạn 1: Tiếp cận và Thu hút (Chiến lược Marketing Phiễu)

2.5.1.1. Phương pháp: Dùng Video Quảng cáo trên các Kênh: Facebook, Google, Youtube

2.5.1.2. Chiến lược 1: Cách tiếp cận Trực tiếp

2.5.1.2.1. Phù hợp cho Thị trường Xanh, đã có nhu cầu lớn

2.5.1.3. Chiến lược 2: Cách tiếp cận Gián tiếp

2.5.1.3.1. Phù hợp cho các SP tiếp cận mới

2.5.1.3.2. Tiếp cận bằng các Kiến thức phù hợp với Đối tượng Khách hàng

2.5.2. Giai đoạn 2: Thuyết phục Khách hàng (Chiến lược Re-Targeting)

2.5.2.1. Từ Tệp đối tượng Target (dựa vào hành vi Khách hàng) để Tiếp cận lại

2.5.2.1.1. Facebook: 100% Video, Pixel

2.5.2.1.2. Youtube:

2.5.2.1.3. Google: Lưu Cookie

2.5.2.2. Chiến lược 1: Câu chuyện Thành công của Khách hàng

2.5.2.3. Chiến lược 2: Đánh sâu về Tính năng, Giải pháp đặc biệt, nổi bậc của SP, Dịch vụ mà Đối thủ không có

2.5.2.4. Chiến lược 3: Ngồi trên vai Người khổng lồ - Nhờ review của những đối tượng có uy tín; Lên báo, kênh truyền hình uy tín.

2.5.2.5. Chiến lược 4: Video Hướng dẫn => Đưa ra các nội dung giới thiệu Tính năng, Lợi ích của SP.

2.5.3. Giai đoạn 3: Chuyển đổi (chiến lược Chuyển đổi, bán hàng) - Video chào hàng, gồm

2.5.3.1. 1. Thông điệp chào hàng: Khơi gợi Lợi ích + kết quả mà KH nhận được => Nội dung cốt yếu KH trả tiền

2.5.3.2. 2. Phân biệt 5 Tính năng (những gì cấu thành lên SP, Tác dụng khi KH sử dụng) và Lợi ích (kết quả sau khi sử dụng SP, DV) của SP

2.5.3.3. 3. Offer (Cách Bán SP), trả lời cho KH câu hỏi Tại sao Kh nên mua hàng ngay

2.5.3.3.1. 1. Ưu đãi (với Lý do thuyết phục)

2.5.3.3.2. 2. Quà tặng kèm

2.5.3.3.3. 4. Giới hạn Thời gian và Số lượng

2.5.3.3.4. 5. Cam kết: Hoàn tiền nếu SP không giống QC

2.5.3.3.5. 6. Giá trị cộng thêm: Ship tận nhà, FreeShip

3. PHẦN 3 - THỰC HÀNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG KINH DOANH VÀ MARKETING TRÊN INTERNET ĐA KÊNH

3.1. Bài 12. Xây dựng ma trận Đeo bám Thuyết phục khách hàng bên trong website - Tối ưu tỷ lệ chốt đơn hàng và tăng lượt truy cập website hiệu quả. Cấu trúc Website gồm:

3.1.1. Trang chủ

3.1.1.1. Section 1: Phải cho KH biết bạn đang bán SP, DV gì?Cho ai?

3.1.1.2. Section 2: Các bằng chứng (Hình ảnh, Giấy chứng nhận, truyền thông nói về...) chứng minh Uy tín, Chất lượng SP, DV

3.1.1.3. Section 3: Giới thiệu SP hay DV, Giải pháp bạn đang Kinh doanh =>

3.1.1.4. Section 4: Mồi => Là các Bài viết trên Blog cung cấp Thông tin, các Thông điệp liên quan đến SP, DV

3.1.1.4.1. Nhằm Giữ chân KH

3.1.1.4.2. Nhằm Tạo nhu cầu cho KH

3.1.1.4.3. Nhằm kéo KH về lại các SP, DV =>trên Bài viết đặt các Banner, Link về lại SP, DV

3.1.1.5. Section 5: Thêm Bằng chứng chứng minh Uy tín SP, DV

3.1.1.5.1. Câu chuyện Thành công của KH

3.1.1.5.2. Có Nút đê quay về SP, DV

3.1.1.6. Section 6: Chân trang

3.1.1.6.1. Thông tin liên hệ

3.1.1.6.2. Đơn vị chủ quản

3.1.1.6.3. Các thông ti Link Giới thiệu, Liên hệ khác

3.1.2. Trang Blog: Xây dựng Hệ thống các Bài viết (trên Blog) để tối ưu SEO tăng Traffic về Web

3.1.2.1. Bài viết tiếp cận đúng KH tiềm năng của SP, DV

3.1.2.2. Cung cấp các Thông tin hữu ích (có liên quan đến SP, DV) cho KH tiềm năng

3.1.3. Trang Giới thiệu

3.1.4. Trang Sản phẩm

3.1.5. Trang Liên hệ

3.2. Bài 13. 5 yếu tố then chốt đẩy website lên top Google

3.2.1. 1. Tên miền: Chứa từ khóa chính

3.2.2. 2. Website Nhẹ, Load nhanh

3.2.2.1. Tối ưu Hình ảnh

3.2.2.2. Ngôn ngữ viết web chuẩn SEO

3.2.3. 3. Các Website lớn - Người nổi tiếng dẫn link về Web của bạn Hoặc Nhiều Website dẫn Link của bạn (Backlinnk)

3.2.4. 4. Time Onsite (Tỷ lệ ở lại Trang) => Trên mỗi Trang, Bài viết chèn Video để kéo KH ở lại lâu hơn

3.2.5. 5. Lượt Truy cập lớn

3.3. Bài 14. Thực hành 3 bước xây dựng website cho doanh nghiệp của bạn

3.3.1. Bước 1: Tên miền (.com/.net/.vn) và Hosting

3.3.2. Bước 2: Cài đặt bằng Wordpress

3.3.3. Bước 3: Thiết kế Web

3.3.3.1. 1. Xác định Mục tiêu Website

3.3.3.2. 2. Chọn Giao diện

3.3.3.3. 3. Chọn Màu Thương hiệu

3.3.3.4. 4. Chọn Font chữ (Tohoma)

3.3.3.5. 5. Xây dựng Menu

3.3.3.5.1. Trang chủ

3.3.3.5.2. Trang Giới thiệu

3.3.3.5.3. Trang Sản phẩm

3.3.3.5.4. Chuyên mục

3.3.3.5.5. Liên hệ

3.3.3.6. 6. Xây dựng Nội dung Bài viết cho Web

3.3.3.7. 7. Tạo Media

3.3.3.7.1. Ảnh

3.3.3.7.2. Banner

3.3.3.7.3. Video

3.3.3.8. 8. Triển khai thực hiện

4. PHẦN 4 - ĐO LƯỜNG, TỐI ƯU VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO

4.1. Bài 15. Đo lường và tối ưu chiến dịch quảng cáo theo chiến lược NGƯỢC

4.1.1. 1. HIỂN THỊ

4.1.2. 2. VISITOR. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển đổi từ HIỂN THỊ => VISITOR (TỐI ƯU SỐ 3)

4.1.2.1. - Thông điệp Quảng cáo có đúng với Đối tượng Khách hàng không?

4.1.3. 3. LEAD. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển đổi từ VISITOR => LEAD (TỐI ƯU SỐ 2)

4.1.3.1. - Lời chào hàng ban đầu đã đảm bảo trả lời được 3 Câu hỏi từ KH chưa?

4.1.3.1.1. + Tại sao KH cần Giải pháp - Sản phẩm này?

4.1.3.1.2. + Tại sao KH cần mua Sản phẩm từ bạn ?

4.1.3.1.3. + Tại sao KH phải mua ngay?

4.1.3.1.4. + Chiến lược Thu hút Phiễu (SP đầu Phiễu) đã tốt chưa?

4.1.3.2. - Chất lượng của VISITOR đầu vào khi chạy Quảng cáo, Thu hút Phiễu (Đúng với KH mục tiêu hay không?)

4.1.3.3. Chiến lược Kinh doanh - Chiến lược Cạnh tranh có phù hợp với Thị trường - Đối thủ hay không?

4.1.4. 4. BUYER. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển đổi từ LEAD => BUYER (TỐI ƯU SỐ 1)

4.1.4.1. - Chất lượng của LEAD đầu vào (đúng với KH mục tiêu hay không?)

4.1.4.2. - Chất lượng của Bộ phận Kinh doanh - Telesale

4.1.4.3. - Chất lượng của Kịch bản chốt đơn

4.2. Bài 16. Đánh giá hiệu quả chiến dịch quảng cáo – ROI tỷ lệ lợi nhuận đầu tư cho quảng cáo CÔNG THỨC: ROI= (LỢI NHUẬN GỘP - CHI PHÍ để có 1KH)/CHI PHÍ để có 1KH

4.2.1. LỢI NHUẬN GỘP: Đơn giá bán - Giá vốn

4.2.2. CHI PHÍ để có 1 KH: Tổng Chi phí của Chiến dịch QC/Tổng số Khách hàng thu được từ Chiến dịch đó

5. PHẦN 5 - XÂY DỰNG TEAM MARKETING VÀ SALE

5.1. Bài 18. Bí quyết quản trị nhân sự và tìm nhân sự phù hợp cho doanh nghiệp

5.1.1. NHÂN SỰ 1 NĂM: Đặt câu hỏi WHAT => Đặt vấn đề LƯƠNG lên trên hết (Nhóm này thay đổi liên tục) ==> Chúng ta nên Hướng dẫn họ.

5.1.2. NHÂN SỰ từ 2-3 năm: Đặt câu hỏi WHO => Đặt vấn đề họ là AI?Họ cần Môi trường để họ Giao lưu, Học hỏi, Nâng cao Kỹ năng => Thu nhập họ không đặt nặng

5.1.3. NHÂN SỰ từ 4-5 năm: Đặt câu hỏi WHY => Đặt vấn đề TẠI SAO họ đi với bạn? => Cần Trao quyền, Chia cổ tức, Lợi nhuận

5.2. Bài 17. Xây dựng phòng Marketing và Sale bài bản phù hợp cho kinh doanh Online

5.2.1. TRƯỞNG PHÒNG (LEADER)

5.2.2. CONTENT

5.2.2.1. Lập Kế hoạch Content

5.2.2.1.1. Kế hoạch Content cho Quảng cáo

5.2.2.1.2. Kế hoạch Content cho Marketing

5.2.2.1.3. Kế hoạch Content cho Thương hiệu

5.2.3. MEDIA

5.2.3.1. Banner

5.2.3.2. Video

5.2.4. QC Fb Ads

5.2.4.1. Lập Kế hoạch chạy QC

5.2.4.2. Làm chủ các Công cụ Quảng cáo

5.2.4.2.1. Có Kinh nghiệm về TK QC

5.2.4.2.2. Tối ưu QC

5.2.4.2.3. Đọc được các Chỉ số QC

5.2.5. QC Google Ads

5.2.5.1. Lập Kế hoạch chạy QC

5.2.5.2. Làm chủ các Công cụ Quảng cáo

5.2.5.2.1. Có Kinh nghiệm về TK QC

5.2.5.2.2. Tối ưu QC

5.2.5.2.3. Đọc được các Chỉ số QC

6. PHẦN 6 - QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ SÁNG TẠO VIDEO QUẢNG CÁO

6.1. Bài 24. 7 bước để dựng Video quảng cáo chuyên nghiệp LAY ĐỘNG và LÔI CUỐN người xem

6.1.1. BƯỚC 1: Lựa chọn Kích thước Khung hình

6.1.1.1. 1. Facebook: KT 1:1 - 4:5

6.1.1.2. 2. Youtube: 16:9

6.1.2. BƯỚC 2: Dựng Thô => Bỏ Phần thừa và Phần Lỗi

6.1.3. BƯỚC 3: Chèn cảnh quay Mô tả

6.1.4. BƯỚC 4: Chèn Chữ - Hiệu ứng

6.1.4.1. 1. Chèn Tiêu đề

6.1.4.2. 2. Chèn Text giải thích Video

6.1.5. BƯỚC 5: Chèn Âm thanh

6.1.5.1. 1. Âm thanh nền

6.1.5.2. 2. Chèn Lời bình

6.1.6. BƯỚC 6: Tinh chỉnh Màu sắc - Ánh sáng - Độ nét

6.1.7. BƯỚC 7: Kiểm tra - Chỉnh sửa - Xuất

6.2. Bài 23. Bí quyết CỞI BỎ mọi rào cản để TỰ TIN, LÔI CUỐN khi đứng trước ống kính

6.2.1. 1. Nói những gì ta Hiểu, Đã trải qua.

6.2.2. 2. Sử dụng Ngôn từ (7%)

6.2.3. 3. Dùng Giọng điệu (38%) - Nghỉ đúng chỗ, Nhấn đúng Từ

6.2.4. 4. Sử dụng Ngôn ngữ cơ thể

6.2.4.1. - Mắt nhìn thẳng ống kính

6.2.4.2. - Tay: Cánh tay vuông góc với sàn

6.2.5. 5. Trang phục: Sử dụng trang phục đơn giản

6.3. 22. Cách chụp Sản phẩm

6.3.1. BƯỚC 1. CHUẨN BỊ

6.3.1.1. - Sản phẩm

6.3.1.2. - Đèn chiếu sáng

6.3.1.3. Phụ kiện

6.3.2. BƯỚC 2: Lựa chọn Comset

6.3.3. BƯỚC 3: Chọn Background để chụp

6.3.4. BƯỚC 4: Chụp

6.3.5. BƯỚC 5: Chỉnh sửa

6.3.5.1. - Trên điện thoại: Các phần mềm hỗ trợ

6.3.5.2. - Trên máy tính: Photoshop

6.4. Bài 21. Quy trình 6 bước để quay Video quảng cáo chuyên nghiệp tăng uy tín cho thương hiệu của bạn ngay lập tức

6.4.1. BƯỚC 1: CHUẨN BỊ

6.4.1.1. 1. Máy quay: Điện thoại hoặc Máy ảnh => Setup chuẩn Video: 1080P - 60ps

6.4.1.2. 2. Đèn chiếu sáng

6.4.1.3. 3. Micro

6.4.2. BƯỚC 2: PHỐI CẢNH

6.4.2.1. 1. Phù hợp với Thông điệp cần Quảng cáo (Gần gũi, chân thành)

6.4.2.2. 2. BackGroup 1 Màu (Màu trắng)

6.4.3. BƯỚC 3: CHIẾU SÁNG

6.4.3.1. Đặt Đèn chiếu sáng chếch từ 30-45 độ so với trục từ Máy quay đến Đối tượng quay

6.4.3.2. Đặt đèn cao hơn Đối tượng quay

6.4.4. BƯỚC 4: GÓC QUAY

6.4.4.1. 1. Góc quay Chân dung là Góc quay Nhân vật, Người nói

6.4.4.1.1. 1.1. Góc quay Chính diện - Ngang bằng với Mặt người nói

6.4.4.1.2. 1.2. Khuôn hình từ Dưới khuỷa tay đến lên trên đầu

6.4.4.1.3. 1.3. Đường ngang của phần 1/3 Trên đi qua ngang mặt

6.4.4.2. 2. Góc quay Mô tả là Góc quay Chi tiết Nổi bật điều đang nói tới

6.4.5. BƯỚC 5: BẤM MÁY

6.4.5.1. 1. Để chế độ Máy bay

6.4.5.2. 2. Sạc Pin đầy đủ

6.4.5.3. 3. Quay Test trước khi Quay thật

6.4.6. LƯU Ý:

6.4.6.1. 1. Xác định Mục tiêu của Video Rõ ràng

6.4.6.2. 2. Xác định Đối tượng đang trao đổi

6.4.6.3. 3. Nội dung Video Đồng nhất với Tiêu đề

6.4.6.4. 4. Lời Kêu gọi phải rõ ràng

6.5. Bài 20. 5 yếu tố then chốt để Video quảng cáo THU HÚT và TĂNG TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI

6.5.1. BƯỚC 1: GÂY CHÚ Ý

6.5.1.1. - Sử dụng Kích thước phù hợp với Kênh truyền thông

6.5.1.1.1. Youtube: 16:9

6.5.1.1.2. Facebook: 1:1

6.5.1.1.3. Điện thoại: 4:5

6.5.1.2. Ảnh đại diện => Làm viền xung quanh

6.5.2. BƯỚC 2: THU HÚT Khách hàng xem Video => - Tiêu đề của Video HẤP DẪN, NỔI BẬT, gồm 2 Tiêu chí:

6.5.2.1. + Thông điệp (Tiêu đề) nói được Mang lại Lợi ích gì cho KH mục tiêu

6.5.2.2. + Thông điệp (Tiêu đề) phải gọi được Chân dung Khách hàng => Ai là người xem Video

6.5.3. BƯỚC 3: THUYẾT PHỤC

6.5.3.1. - Phải đưa ra Bằng chứng Thuyết phục

6.5.3.2. - Tiết tấu của Video phải phù hợp

6.5.3.3. - Đưa rõ TÍNH NĂNG - LỢI ÍCH

6.5.4. BƯỚC 4: LÔI CUỐN

6.5.5. BƯỚC 5: KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG => Hướng dẫn KH Liên hệ, để lại Thông tin Ngắn gọn, Dễ dàng

6.6. Bài 19. 6 bước đơn giản để lập kế hoạch sản xuất Video quảng cáo phù hợp chiến lược Video quảng cáo cho TARGET mới, RE-TARGETING

6.6.1. BƯỚC 1: Xác định Mục tiêu của Video Content

6.6.1.1. Mục tiêu 1: Video Tìm kiếm và Thu hút Khách hàng => Chia sẻ nội dung hữu ích tiếp cận KH mục tiêu

6.6.1.2. Mục tiêu 2: Video Thuyết phục Khách hàng và Xây dựng Niềm tin của KH =>Quan trọng => Có Seria chuỗi các Video

6.6.1.3. Mục tiêu 3: Video Giới thiệu SP, DV (Review SP) => Giáo dục Thị trường => Sử dụng bộ phạm trù TÍNH NĂNG và LỢI ÍCH

6.6.1.4. Mục tiêu 4: Video Chào hàng

6.6.2. BƯỚC 2: Xác định rõ TARGET - Chân dung Khách hàng Mục tiêu

6.6.2.1. Tương ứng MỤC TIÊU 1: Target KH Mới

6.6.2.2. Tương ứng MỤC TIÊU 2: Re-Targeting Khách hàng đã tiếp cận.

6.6.3. BƯỚC 3: Xác định Thông điệp - Nội dung cho Video Content => Phải phù hợp với Mục tiêu ở Bước 1 và Target Khách hàng ở Bước 2

6.6.4. BƯỚC 4: Chuyển thành Kịch bản phân cảnh, gồm:

6.6.4.1. STT

6.6.4.2. Nội dung

6.6.4.3. Góc quay

6.6.4.4. Ghi chú

6.6.5. BƯỚC 5: Quay Video

6.6.6. BƯỚC 6: Dựng Video