Člověk a posvátno

Stát

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Člověk a posvátno により Mind Map: Člověk a posvátno

1. religionistika

1.1. věda o náboženství

1.2. vznik

1.2.1. Friedrich Max Müller

1.2.2. osvícenství

1.3. dělení: přístup ke studiu

1.3.1. historický

1.3.1.1. dějiny

1.3.2. srovnávací

1.3.2.1. porovnávání jevů

1.3.3. kontextuální

1.3.3.1. v různých souvislostech

2. náboženství

2.1. víra v boha(y)-teismus

2.1.1. monoteismus

2.1.1.1. 1 bůh

2.1.2. polyteismus

2.1.2.1. více bohů

2.1.3. deismus

2.1.3.1. bůh pouze stvořil

2.1.4. panteismus

2.1.4.1. bůh=příroda

2.1.5. manismus

2.1.5.1. kult předků

2.1.6. animismus

2.1.6.1. nadpřirozené duchovní bytosti

2.1.7. ateismus

2.1.7.1. nevíra v boha

2.1.8. henoteismus

2.1.8.1. víra v boha, nezavrhuje další

2.2. hlavní světová náboženství

2.2.1. západní tradice

2.2.1.1. Bůh

2.2.2. východní tradice

2.2.2.1. bohové

2.3. teorie vzniku

2.3.1. evoluční

2.3.1.1. náboženství+člověk

2.3.2. degenerativní

2.3.2.1. jedno nábož.-> až po člověku ->více

2.4. znaky

2.4.1. mýty

2.4.2. rituály

2.5. cesta k pochopení

3. posvátné

3.1. vyšší smysl

3.2. kněz

3.2.1. zprostředkovatel

3.3. chrámy

3.3.1. místa zázraků

3.3.2. konání bohoslužeb

3.4. symboly, mýty

3.4.1. role v dějinách

4. profánní

4.1. neuznávání náboženství

4.1.1. rouhání

4.1.2. světské tresty

4.2. deismus

4.2.1. víra+rozum

4.3. sekularizace

4.3.1. odklon od náboženství

4.4. protestantismus

4.4.1. redukce náboženských prvků

4.5. nezasvěcený/laický

5. teologie

5.1. nauka o bohu

6. náboženství

6.1. křesťanství

6.1.1. mono

6.1.1.1. Bůh

6.1.2. větvě

6.1.2.1. katolická

6.1.2.1.1. papež

6.1.2.1.2. původní

6.1.2.2. pravoslavná

6.1.2.2.1. nepřijala papežství

6.1.2.2.2. Bible + spisy Otců

6.1.2.3. protestantská

6.1.2.3.1. hnutí v 16. stol<-

6.1.3. Bible

6.1.3.1. Starý zákon

6.1.3.2. Nový zákon

6.2. judaismus

6.2.1. mono

6.2.1.1. Bůh

6.2.2. praotec Abrahám

6.2.3. 4 větve

6.2.3.1. oretodoxní

6.2.3.2. reformovaná

6.2.3.3. konzervartivní

6.2.3.4. židé bez vyznání

6.2.3.4.1. svátky ze zvyku

6.2.4. posvátné spisy

6.2.4.1. Starý zákon

6.2.4.2. Tóra

6.2.4.2.1. základní

6.2.4.2.2. 5 knih Mojžíšových

6.3. buddhismus

6.3.1. poly.

6.3.2. Siddhártha Gautama

6.3.3. Buddha-probuzený

6.3.4. 4 pravdy

6.3.5. dva proudy

6.3.5.1. hinajána(velký vůz)

6.3.5.1.1. více striktní

6.3.5.2. mahajána(malý vůz)

6.3.5.2.1. volnější

6.3.6. 5 morálních zásad

6.4. Islám

6.4.1. mono

6.4.1.1. Alláh

6.4.2. Muhammad

6.4.2.1. z mekky

6.4.2.1.1. posvátné místo

6.4.2.2. prorok

6.4.3. Korán

6.4.4. 5 sloupů víry

6.5. Hinduismus

6.5.1. národní náb.

6.5.2. poly

6.5.3. kasty