登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
STÁT により Mind Map: STÁT

1. Formy státu

1.1. kdo stojí v čele

1.1.1. republika

1.1.1.1. prezidentská

1.1.1.2. parlamentní

1.1.2. monarchie

1.1.2.1. absolutní

1.1.2.2. konstituční

1.2. Výkon moci

1.2.1. nedemokratický

1.2.2. demokraticie

1.2.2.1. přímá

1.2.2.2. nepřímá

2. Teorie vzniku státu

2.1. náboženská

2.1.1. božský původ

2.2. patriarchální

2.2.1. rodina

2.3. mocenská

2.3.1. vláda silnějšího

2.4. konsensuální

2.4.1. společenská smlouva

3. Funkce státu

3.1. vnitřní

3.1.1. bezpečnostní funkce

3.1.2. obranná fce

3.1.3. organizační právní fce

3.2. vnější

3.2.1. obrana celistvosti území

3.2.2. spolupráce s ostatními zeměmi

3.2.3. diplomatické styky s ostatními státy

4. Politické strany

4.1. členství

4.1.1. české občanství

4.1.2. starší 18 let

4.2. založení

4.2.1. sídlo, název

4.2.2. cíle, zásady

4.2.3. stanovy

4.3. financování

4.3.1. státní příspěvky

4.3.2. sponzoři

4.3.3. podnikání

4.4. fce

4.4.1. integrační

4.4.2. socializační

4.4.3. mobilizační

4.4.4. rekrutující

4.4.5. ústavní

4.5. druhy

4.5.1. dle ideologie

4.5.1.1. pravice

4.5.1.2. levice

4.5.2. charakter členství

4.5.2.1. masové

4.5.2.2. omezené členství

5. Státní moc

5.1. zákonodárná

5.2. soudní

5.3. výkonná

6. Znaky státu

6.1. hranice

6.2. orgány státní moci

6.3. obranné složky

6.3.1. armáda, policie

6.4. právní subjektivita

6.5. státní suverenita

6.6. OBČAN

7. Dělení státu dle:

7.1. Charakteru vlády

7.1.1. demokracie

7.1.2. autokracie

7.2. vnitřního uspořádání

7.2.1. unitární

7.2.2. federativní

7.2.3. konfederace

7.3. rozvržení výkonu státní moci

7.3.1. decentralizovaný

7.3.2. centralizovaný

7.4. Národnostní složení

7.4.1. národní stát

7.4.2. stát s národ. menšinami

7.4.3. stát dvou či více národů

7.4.4. občanský stát

7.5. suverenity

7.5.1. svrchovaný

7.5.2. závislý

8. Vznik státu

8.1. prvotní stvoření

8.2. druhotné stvoření