La guerra del Francès (1808-1813)

La guerra del Francès de 1808-1813

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
La guerra del Francès (1808-1813) により Mind Map: La guerra del Francès (1808-1813)

1. les tropes napoleòniques ocupen

1.1. Espanya

1.1.1. amb el pretext d'envair

1.1.1.1. Portugal

2. el 2 de maig de 1808 es produeix

2.1. Insurrecció popular de Madrid

2.1.1. sorgeixen

2.1.1.1. guerrilles

2.1.1.1.1. combaten

3. es convoquen

3.1. Les Corts a Cadis

3.1.1. elaboren

3.1.1.1. Constitució del 1812