Lln knn belangrijke wereldproblematieken bondig omschrijven

les vakdidactisch atelier

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Lln knn belangrijke wereldproblematieken bondig omschrijven により Mind Map: Lln knn belangrijke wereldproblematieken bondig omschrijven

1. inhoud

1.1. migratiestroom

1.2. duurzaamheid

1.3. politiek + verkiezingen

2. lesdoelen

3. media

3.1. filmpjes

3.2. interview

3.3. internet

3.4. kranten/ tijdschriften

3.5. virtual reality

3.6. TV uitzending

4. didactische werkvorm

4.1. discussie

4.2. stellingen

4.3. rollenspel

4.4. wandeling/ uitstap

4.5. getuigen

4.6. spel

5. vis