สื่อโทรทัศน์จะเป็นอย่างไรในยุคที่สื่ออนไลน์ครองเมือง

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
สื่อโทรทัศน์จะเป็นอย่างไรในยุคที่สื่ออนไลน์ครองเมือง により Mind Map: สื่อโทรทัศน์จะเป็นอย่างไรในยุคที่สื่ออนไลน์ครองเมือง

1. 1.ปัจจัยที่ทำให้ความนิยมดูรายการโทรทัน์ผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น

1.1. -เกิดความสะดวกสบายสามารที่จะรับชมตอนไหนก็ได้

1.2. -สามารถเลือกว่าเราต้องการจะรับชมอะไร

1.3. -มีตัวเลือกที่หลากหลาย

1.4. -ต้องการเลือกไม่รับชมโฆษณาได้

1.5. -ง่ายต่อการเข้าถึงการใช้งาน

1.6. -สามารถใช้สมาทโฟนรับข่าวสารแทนได้

1.7. -สามารถดูย้อนหลังได้สะดวก

2. 2.ผลกระทบของความนิยมดูรายการโทรทัศน์ผ่านสื่อออนไลน์ที่มีต่อรายการทางโทรทัศน์(ทั้งทางบวกและลบ)

2.1. ในแง่บวก

2.1.1. -เป็นการเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่งของสถานีโทรทัศน์

2.1.2. -บางรายการได้ผลตอบรับที่ดีเพราะมีความน่าสนใจของเรื่องราวที่นำเสนอ

2.1.3. -อาจทำให้ผู้ชมตามไปดูรายการนั้นๆต่อทางโทรทัศน์

2.2. ในแง่ลบ

2.2.1. -โฆษณาลดลด

2.2.2. -ทำให้ผู้ชมไม่ดูรายการโทรทัศน์อีกรอดูแต่ทางออนไลน์อย่างเดียว

2.2.3. -กระแสนิยมลดลง

2.2.4. -แย่งเรทติ้งจากรายการโทรทัศน์ทำให้เรทติ้งไม่ตรงเป้า

2.2.5. -บางสถานีมีการปิดตัวลง

3. 3.แนวทางการปรับตัวของสถานีโทรทัศน์ท่ามกลางกระแสนิยมสื่ออนไลน์

3.1. - ใช้สื่อออนไลน์และสื่อโทรทัศน์สนับสนุนซึ่งกันและกันนั้นเป็นทางเลือกที่ เหมาะสมกับยุคสมันและสถาณการณ์ในตอนนี้

3.1.1. -ควรปรับรูแปบบให้เกิดความน่าสนใจและตื่นเต้นให้มากขึ้น

3.2. -

3.2.1. - ควบรวมกิจการเข้ากับบริษัทอื่นเพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจและขยายฐานคนดูให้ เพิ่มมากขึ้น

3.2.1.1. -รายการโทรทัศน์บางรายการควรมีการเปิดกว้างให้มากกว่าที่เป็นอยู่