เมื่อผมต้องการสร้างครอบครัว

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
เมื่อผมต้องการสร้างครอบครัว により Mind Map: เมื่อผมต้องการสร้างครอบครัว

1. การทำงานต้องสอดคล้องกับการใช้เงินในครอบครัว

1.1. ควรมีงานประจำทำเผื่อรายได้ที่แน่นอน

1.2. ที่ทำงานควรอยู่ใกล้บ้านเพื่อทำงานสะดวก

1.3. ควรจัดสรรเงินให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและแยกไว้หลายๆส่วน

1.4. ควรมีการทำบัญชีในบ้านเพื่อการเงินที่คล่องตัว

2. ทางแก้ปัญหา

3. ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังแต่งงาน

3.1. ค่าผ่อนบ้าน

3.2. ค่าผ่อนรถ

3.3. ค่าเลี้ยงดูบุตร

3.4. ค่าบัตรเครดิต

3.5. ค่าจิปะถะใช้สอย

3.6. ค่าประกันภัยต่างๆ

4. ปัญหาที่จะเกิดกับคนในครอบครัว

4.1. ตัวเอง ต้องทำงานเพื่อนคนอื่นมากขึ้น -ต้องมีเงินเก็บเผื่อฉุกเฉิน -ต้องมีเงินเดือนพอจะเลี้ยงดูบุตร -ต้องหาเวลาดูแลตนเองจะได้ไม่เป็ยปัญหาต่อครอบครัว -ต้องมีการวางแผนอนาคต

4.2. ภรรยา -ต้องคอยดูแลคนในครอบครัว -ต้องคอยดูแลบ้านให้สะอาดและเหมาะแก่การอยู่อาศัย -เป็นคนดูแลรายจ่ายในบ้าน -ต้องเตรียมพร้อมกับปัญหาในบ้าน -ต้องเตรียมพร้อมต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิด