登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
72221818 により Mind Map: 72221818

1. 1.Borger

1.1. 1. Motorkøretøjer

1.1.1. 1. Oplysning om nærmeste nummerplade ekspedition og åbeningstid

1.1.1.1. Tast post nr

1.1.2. 2. Registrering, ejerskifte,afmelding, nummerplader

1.1.2.1. Du bliver stillet om til en medarbejder

1.1.3. 3. Betaling, tilbagebetaling af vægtafgift ellergrønejerafgift

1.1.3.1. Du bliver stillet om til en medarbejder

1.1.4. 4 Import eksport eller registreringafgift

1.1.4.1. Du bliver stillet om til en medarbejder

1.2. 2. Forskudsopgørelse,skattekort, frikort, årsopgørelse

1.2.1. 1

1.2.1.1. Få tilsendt oplysningskort eller personlige skatteoplsyninger

1.2.1.1.1. Velkommen til skat tast selv

1.2.2. 2

1.2.2.1. Forskudsopgørelse, skattekort eller frikort

1.2.2.1.1. Henvisning til www

1.2.3. 3 Årsopgørelse eller oplysningskort

1.2.3.1. Tast CPR afslut med firkant

1.2.4. 9 for at tale med en medabrjeder i omst

1.3. 3. Rykker, gæld til oft

1.3.1. 1 Restskat, underholdsbidrag, gæld til kommune

1.3.1.1. 1 Hvis du ringer som virksomhed

1.3.1.1.1. Indtast postnr, afslut med #

1.3.1.2. 2 Hvis du ringer som privat

1.3.1.2.1. Indtast dit postnr, afslut med #

1.3.2. 2 Betalingsaftaler for restskat

1.3.2.1. 0 Hvis du gælder gæld til andre statslige myndigheder.

1.3.2.2. Afvent

1.3.3. 3. Gæld til andre statslige myndigerheder, som f.eks licens, politibøder og studiegæld

1.3.3.1. Indtast personr afslut med firkant

1.4. 4. Udenlandsk indkomst, flytning til udland

1.4.1. Indtast personnr afslut med #

1.5. 5 Spørgmål om told

1.5.1. afvent medarbejder

1.6. 0 Spørgsmål service fradrag

2. 2. Virksomhed

2.1. 1.Tastselv

2.1.1. 1. Moms, Lønsum euslag

2.1.1.1. Tast cvr afslut med #

2.1.2. eindkomst

2.1.3. skat udbytte

2.1.4. afgifter

2.1.5. importspecifikationer

2.2. 2. Skat Moms

2.2.1. 1Skat

2.2.2. Moms,afgifter regre vikrom

2.2.3. Told

2.3. 3Betaliner gæld

2.3.1. 1 Betalingaftale

2.3.1.1. 0 Gæld andre steder

2.3.1.2. Afvent

2.3.2. 2 E indkomst

2.3.2.1. Afvent medarbejder

2.3.3. 3 Rykker

2.3.4. 4 Andet

2.4. 4. Motorkøretøjer

2.4.1. 1 Oplysning

2.4.2. 2Registrering

2.4.3. 3Betaling

2.4.4. 4Import Eksport

2.5. 9 Omstilling

2.6. *Gentag menu

3. 3. Rådgiver

4. 9 Tale med en navngiven medarbejder

5. 8. Engelsk

6. Du har tastet forkert tre gange, forbindelsen afbrydes