Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Kanslergadeforliget da Mind Map: Kanslergadeforliget

1. 1933, møde i Staunings privatbolig med venstres ledere.

2. Kanslergadeforligets nøglepunkter:

2.1. Forbud mod strejker i et år.

2.2. Kronekursen blev sat ned.

2.3. Landmændenes ejendomsskat blev sat ned.

2.4. Renten for lån blev sat ned.

2.5. Kriseramte landmænd fik mere tid til at betale deres gæld.

2.6. Staten opkøbte 3000 kreaturer destruede halvdelen og slagtede den anden halvdel, derefter delte de kødet ud.

2.7. Staten skulle sætte flere byggerier igang for at skabe flere arbejdspladser.

2.8. Socialreformen

3. Socialreformen

3.1. Ulykkesforsikring

3.1.1. Den drejede sig om hjælp hvis man kom ud for en ulykke på arbejde

3.2. Arbejdsløshedsforsikring

3.2.1. Man fik understøttelse så man kunne klare sig hvis man blev arbejdsløs.

3.3. Folkeforsikring

3.3.1. Gratis lægehjælp, behandling på et sygehus, invalidepension, aldersrente(folkepension) når man var fyldt 65 år

3.4. Offentlig forsorg

3.4.1. Særhjælp, kronisk syge og børn.

3.4.2. Fattighjælp til alkoholigkere og andre

4. Handelsaftaler med fx England