סוגי תפילות

L1
LIR 123
Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
סוגי תפילות da Mind Map: סוגי תפילות

1. תפילת שחרית

2. תפילת מנחה

3. תפילת ערבית

4. תפילת קדיש

5. תפילת הדרך

6. תפילת עמידה

7. תפילת שמע ישראל

8. תפילת הפרנסה

9. סליחות

10. קבלת שבת