Begrijpend lezen

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Begrijpend lezen da Mind Map: Begrijpend lezen

1. sleutelwoorden

1.1. Onderwerp bepalen door sleutelwoorden

2. opbouw van de tekst

2.1. signaalwoorden herkennen

2.2. structuren begrijpen

2.3. verbanden vinden

3. samenvatten

3.1. Vraag nogmaals de drie W's, neem de essentie per alinea, combineer met de verbanden die je gevonden hebt, let op de toon

4. informatie

4.1. Lees volgens gekozen methode

4.2. 5 x W(schrijfdoel en tekstsoort)

4.2.1. Waar(gaat dit over?)

4.2.1.1. Titel, kopjes, inhoudsopgave

4.2.2. Wie(heeft het geschreven?

4.2.2.1. (introductie, bron (wat voor soort krant?)

4.2.3. Wat (probeert de tekst je te vertellen?

4.2.3.1. inleiding en conclusie, bron

4.2.4. wanneer? (is de tekst geschreven in context? ken je die?

4.2.4.1. datum, inleiding, bron, voorkennis

4.2.5. Waarom?

4.2.5.1. Wat is de motivatie van de schrijver? Subjectief?

4.2.5.1.1. algeheel artikel; toon, vorm

5. orientatie

5.1. Globaal lezen

5.1.1. tekst, titel, kopjes

5.1.2. intentie v.d. tekst

5.1.3. Bron (waar komt de tekst vandaan? Wie heeft hem geschreven?)

5.2. (voor-) kennis

5.2.1. wat weet ik er al van?

5.2.2. Staat dat ook in de tekst?

5.3. Kies methode

5.3.1. Korte tekst? Lees direct, beantwoordt vragen

5.3.2. Lange tekst? Lees enkele vragen, lees de tekst, beantwoord vragen

5.3.3. Lange tekst? Samenvatten? Lees de tekst, vat per alinea voor jezelf samen waar het over gaat, beantwoord de vragen

6. Woordenschat

6.1. uitgebreide vocabulaire kan je helpen teksten beter te begrijpen

6.2. onbekend woord: opdelen, context

6.3. Uitbreiden

6.3.1. actief

6.3.1.1. dagelijks leven (vragen) (onthouden door het hardop te herhalen)

6.3.1.2. hang woordenlijsten op

6.3.1.3. babbel, duolingo

6.3.2. passief

6.3.2.1. lezen

6.3.2.2. tv kijken

6.3.2.3. popmuziek (luister naar de tekst)

7. verwijzingen

7.1. verwijswoorden herkennen en weten naar wie ze wijzen