Belanghebbende

Belanghebbende bestuursrecht

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Belanghebbende da Mind Map: Belanghebbende

1. Wie?

1.1. natuurlijke personen

1.2. rechtspersonen

1.3. bestuursorganen

2. Eisen

2.1. eigen belang

2.2. objectief bepaalbaar

2.3. actueel en voldoende zeker

2.4. persoonlijk

2.4.1. onderscheiden van anderen

2.4.2. zicht- of nabijheidscriterium

2.4.3. concurrentiecriterium

2.4.4. rechtstreeks de gevolgen ondervinden

2.5. rechtstreeks betrokken

3. Rechtsbronnen

3.1. Artikel 1:2 Awb

3.2. Jurisprudentie