Cadangan solusi: Pelajar buat kerja last minute

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Cadangan solusi: Pelajar buat kerja last minute da Mind Map: Cadangan solusi: Pelajar buat kerja last minute

1. 1. Remote submission

2. 2. gunakan teknologi dalam pengurusan kelas (Microsoft Teams)

3. 4. bagi upah kepada pelajar yang hantar sebelum due date

4. 5. pecahkan task kepada task kecil

5. 6. buat slot khas bersama pelajar untuk siapkan task

6. 7. bagi kursus pengurusan belajar

7. 8. kenakan tindakan tatatertib jika berulang kali

8. 9. hantar kaunseling

9. 10. bagi task yang boleh diselesaikan dalam masa singkat dalam waktu kelas

10. 11. Adakan semakan progres

11. 12. sentiasa hantar reminder untuk tugasan

12. 13. bagi ample time

13. 14. pelbagaikan bentuk hasil kerja ikut kreativiti pelajar

14. 15. bagi pressure supaya cepat buat kerja

15. 16. disiplinkan pelajar

16. 17. wujudkan peraturan khas

17. 18. adakan perbincangan jika kerja kumpulan

18. 19. ajar pelajar multitasking

19. 20. ajar pelajar collaborate dalam siapkan task

20. 21. kenakan penalti

21. 22. track rekod pelajar yang sentiasa lambat untuk tindakan dan makluman kesedaran

22. 23. ingatkan keberkatan belajar kepada pelajar

23. 24. belajar pengurusan diri sebagai pelajar

24. 25. beri panduan kepada pelajar untuk tugasan

25. 26. concern kepada keperluan dan situasi pelajar dengan tugasan daripada subjek lain

26. 27.berikan tugasan yang bersesuaian dan relevan

27. 28. bantu beri contoh bahan rujukan yang sesuai yang boleh bantu pelajar

28. 28. berikan rubrik supaya pelajar jelas dan mudah untuk rangka kerja

29. 29. berikan contoh projek / hasil kerja terbaik untuk dicontohi

30. 30. buat penilaian progress supaya pelajar tahu ada markah diberi bagi 50% kerja yang siap

31. 31. tanya pelajar dalam tempoh tugasan diberi jika perlukan bantuan

32. 32. sediakan template yang mudah digunakan pelajar

33. 33. Bagi arahan jelas

34. 34. update setiap hari

35. 35. adakan sesi chatting/ forum

36. 36. hantar pelajar untuk kursus pemgurusan masa

37. 37. atasi kemalasan

38. 38. berikan motivasi

39. 40. kurangkan sifat yang terlalu inginkan kesempurnaan

40. 41. ajar pelajar fokus

41. 42. kenali pelajar

42. 43. pelajar dengar lagu sambil siapkan kerja

43. 44. pelajar buat reward untuk diri sendiri

44. 45. pelajar tentukan kerja mana yang lebih penting

45. 46. buat kerja yang mudah supaya banyak siap dan motivasi

46. 47. jangan tangguh

47. 48. siapkan sebanyak mungkin selepas tugasan diberi

48. 49. buat task dalam enviroment yang disukai

49. 50. buat checklist

50. 51. buat target harian untuk siapkan tugasan

51. 52. jadikan tugasan anda tugasan yang unik

52. 53. buat draf awal

53. 54. stick pada guideline

54. 55. bagi kerja kumpulan

55. 56. pecahkan tugasan

56. 57. extend dateline jika bersesuaian

57. 58. contact parent

58. 60. buat penilaian work habit supaya pelajar tahu attitude mereka dinilai

59. 61. buat flexible deadline instead of one date dateline

60. 62. beri pilihan kepada pelajar terhadapa tugasan yang ingi diselesaikan

61. 63. tunjukkan pujian kepada pelajr yang hantar awal

62. 64. pelajar kumpulkan maklumat sebanyak mungkin sebelum mulakan tugasan

63. 65. jangan set dateline yang terlampau lama

64. 66. jangan set time hantar sehingga lewat malam atau sebelum office hour tamat

65. 67. be realistic dalam siapkan tugasan

66. 68. be realistic dalam beri tugasan

67. 69. get students excited dengan task

68. 70. buat perjumpaan khas dengan pelajar

69. 71. kurangkan tugasan

70. 72. tukar cara hantar instead of menulis, buat pembentangan

71. 59. tiada feedback penambahbaikan jika submit lewat.

72. 39. tingkatkan kemahiran yang diperlukan untuk tugasan

73. 3. kurangkan risiko