Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer da Mind Map: Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

1. Syreregn

1.1. So2

2. Plastik

2.1. havet

2.2. Hormonforstyrrende stoffer

3. Forurening

3.1. Biler

3.2. Co2

3.3. NOX

4. Drivhusgasser

4.1. Methan gas

5. Forsuring af havet

6. Landbrug

7. carbon kredsløb

8. åndedræt