Belang van loopbaanleren

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Belang van loopbaanleren da Mind Map: Belang van  loopbaanleren

1. Vroegtijdig schoolverlaters

2. Motivatie

3. Beroepskeuzerijpheid

4. Bewustwordingstadia

5. Zelfsturing

6. Loopbaancompetenties

7. Flexibilisering arbeidshouding

8. doordachte studiekeuzes

9. kostenbesparing

10. draagvlak schoolleiding