Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Impressió 3D da Mind Map: Impressió 3D

1. Avantatges i inconvenient

2. Futur pròxim

2.1. Impressores 3D actuals

2.1.1. Modelat per deposisió fosa

2.1.2. Estereolitografia

2.1.3. Processament digital de llum

2.1.4. Impressió selectiva per làser

2.1.5. Fusió selectiva per làser

2.1.6. Fusió per feix d'electrons

2.1.7. Fabricació mitjançant laminat d'objectes

2.1.8. Injecció d'aglutinant

2.1.9. Injecció de material, moldeig a la cera perduda

2.2. Possibles nítxols de mercat

2.2.1. Recreus

2.2.2. LGM Studio

2.2.3. LabFab&Café

2.3. Professionals "afectats"

3. Àmbits

3.1. Salut

3.1.1. Audiòfons

3.1.2. Odontologia

3.1.3. Ossos 3D

3.1.4. Pròtesis

3.1.5. Òrgans sintètics

3.1.6. Cel·lules mare

3.2. Gastronomia

3.3. Construcció

3.4. Altres

3.4.1. Armes

3.4.2. Roba personalitzada

3.4.3. Drones

4. Les impresores 3D

4.1. Què són?

4.1.1. Tecnologies d'impressió 3D

4.1.1.1. Estereolitografia

4.1.1.2. Impressió per deposició de material fos

4.1.1.3. Impressió selectiva per làser

4.2. Com funcionen?

4.2.1. Parts d'una impressora

4.3. Tipus de materials imprimibles

4.3.1. Filaments principals

4.3.1.1. ABS

4.3.1.2. PLA

4.3.2. Filaments alternatius

4.3.2.1. Laybrick

4.3.2.2. Laywoo-D3

4.3.2.3. Soft PLA

4.3.2.4. Nylon

4.3.2.5. Bendlay

5. Per saber-ne més