Veldwerk strand en duin 1

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Veldwerk strand en duin 1 da Mind Map: Veldwerk strand en duin 1

1. Aanslibbingskust

1.1. Regressie

1.1.1. Veen

1.2. Transgressie

1.2.1. Sedimentatie

1.2.1.1. Eolische afzettingen

1.2.1.1.1. Verstuiving

1.2.1.1.2. Duinvormen

2. Afbraakkust

2.1. Erosie

2.2. Klifkusten

3. Dynamisch kustbeheer

3.1. Nieuw duinmassief

3.1.1. Nieuwe zeereep

3.1.2. Natuurontwikkelingen

3.1.2.1. Vegetatie

3.1.2.1.1. Lage dichtheid

3.1.2.2. Stuifsleuf

3.1.2.2.1. Eolische afzettingen landinwaarts

4. Traditioneel kustbeheer

4.1. Oud duinmassief

4.1.1. Oude zeereep

4.1.2. Vegetatie

4.1.2.1. Helmgras

4.1.2.2. Hoge dichtheid

5. Zoetwaterbel