Google Fællesdrev Næshøjskolen

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Google Fællesdrev Næshøjskolen da Mind Map: Google Fællesdrev Næshøjskolen

1. Udskoling

1.1. 8 årgang

1.2. 9. årgang

1.3. Projektuge

1.4. Brobygning

1.5. Afdelingsmøder

1.5.1. Referater

1.5.2. Dagsordener

1.6. Arkivmappe

2. Mellemtrin

2.1. 4. årgang

2.2. 5. årgang

2.3. 6. årgang

2.4. 7. årgang

2.5. Afdelingsmøder

2.5.1. Referater

2.5.2. Dagsordener

2.6. Arkivmappe

3. Indskolingen

3.1. SFO

3.2. 0. årgang

3.3. 1. årgang

3.4. 2. årgang

3.5. 3. årgang

3.6. Afdelingsmøder

3.6.1. Referater

3.6.2. Dagsordener

3.7. Arkivmappe

4. Fagteam

4.1. Fagene

5. Årstraditioner

5.1. Jul

5.2. Motionsdag

5.3. Personalearrangementer

5.3.1. Julefrokost

5.3.2. Sommerfest

5.3.3. Sociale arrangementer

5.4. Emneuge

5.5. Venskabsklasser

6. Særlige mødefora

6.1. MED

6.2. ÅKU

6.3. Netværksmøder

7. Billeder

7.1. Årsmapper

8. Andet

8.1. Tilsyn

8.2. Fagfordeling

8.3. Skemalægning

8.4. Politikker

8.5. Gamle mapper

9. Pædagogisk Sparring

9.1. Bibliotek

9.2. PLC

9.3. SKC

9.4. Støttcenteret

10. TAP

10.1. Kantine

10.2. Teknisk service