Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Психологія da Mind Map: Психологія

1. завдання психології

1.1. наукова-дослідницьке

1.2. діагностичне

1.3. корекційне

2. блоки

2.1. блок тонусу кори

2.2. блок прийому і переробки інформації

2.3. блок програмування регуляції контролю діяльності

3. напрями психології

3.1. гештальпсихологія

3.2. біхевіоризм

3.3. психоаналіз

3.4. діяльнісний підхід

4. етапи розвитку

4.1. міфологічний

4.2. філософський

4.3. науковий

5. категорії поняття

5.1. психака

5.2. свідомість

5.3. діяльність

5.4. потреба

5.5. особистість

5.6. спілкування

5.7. адаптація

6. методи психологічних дослідження

6.1. спостереження

6.1.1. зовнішне

6.1.2. внутрішнє

6.1.3. включене

6.1.4. стороннє

6.2. опитування

6.2.1. усне

6.2.2. письмове

6.2.3. стандартне

6.3. тести

6.3.1. проективне

6.3.2. завдання

6.3.3. анкета