Kvalitetsplan FIV

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
Kvalitetsplan FIV par Mind Map: Kvalitetsplan FIV

1. Kvalitetsmål

2. Om dette dokumentet

3. Kvalitetsansvarlig

4. Styrende dokumentasjon

4.1. Styrende dokumenter

4.2. Byggeherre

4.3. Entreprenør

4.4. NEK

4.5. TEK

4.6. NS

5. Sluttdokumentajon

6. Revisjoner

7. Overordnet kvalitetsplan

8. Underliggende kvalitetsplaner

9. Kvalietssikring

9.1. Kvalitetsfaktorer

9.1.1. Kompetanse

10. Orgnisering

10.1. Organisjonskart

10.2. Ledelse

11. Kontroll og dokumentasjon

12. GAPA-analyser

12.1. Sikre riktig kompetanse

13. Underentreprenører

14. HMS

15. Kreativitet (Innovasjon)

16. Likviditet