Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
OL par Mind Map: OL

1. Alsidig personlig udvikling

2. Social udvikling

3. Kommunikation og sprog

4. Krop, sanser og bevægelse

5. Natur, udelig og sciense

6. Kultur, æstetik og fælleskab