шеф Хипоталамус

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
шеф Хипоталамус par Mind Map: шеф Хипоталамус

1. прима психички/физички дразби

2. жед

3. сон

4. Температура

5. информации од надворежна средина

6. чукање на срцето

7. апетит