ทรัพยากรธรรมชาติ

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
ทรัพยากรธรรมชาติ par Mind Map: ทรัพยากรธรรมชาติ

1. ดิน

2. น้ำ

3. ป่า

3.1. ปัญหา

3.1.1. ตัดไม้

3.2. สาเหตุ

4. เเร่