PLE Natàlia Roca

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
PLE Natàlia Roca par Mind Map: PLE Natàlia Roca

1. FONTS D'INFORMACIÓ

1.1. CERCADOR

1.1.1. GOOGLE

1.2. DICCIONARIS/ENCICLOPÈDIES

1.2.1. DRAE

1.2.2. DIEC

1.2.3. VIQUIPÈDIA

1.2.4. WIKIPEDIA

1.3. XARXES SOCIALS

1.3.1. FACEBOOK

1.3.2. TWITTER

1.4. CORREU

1.4.1. GMAIL

1.4.2. HOTMAIL

1.5. MÚSICA

1.5.1. YOUTUBE

1.6. EDUCACIÓ

1.6.1. EDU365

1.6.2. XTEC

1.6.3. EDU3

1.7. LLIBRES

1.7.1. LA PRESTATGERIA DE LA XTEC

2. TRANSFORMACIÓ DE LA INFORMACIÓ

2.1. VÍDEO

2.1.1. MOVIE MAKER

2.2. PRESENTACIÓ

2.2.1. POWER POINT

2.3. DOCUMENT

2.3.1. WORD

2.3.2. LIBRE OFFICE WRITER

2.4. MAPA CONCEPTUAL

2.4.1. CMAP TOOLS

2.5. IMATGE

2.5.1. PICASA WEB

2.5.2. PHOTOSHOP

2.5.3. PHOTOSCAPE

2.6. SO

2.6.1. AUDACITY

3. COMPARTIR INFORMACIÓ

3.1. MOODLE

3.2. PÀGINA WEB

3.3. YOUTUBE

3.4. SYMBALOO

3.5. BLOG

3.6. CORREU ELECTRÒNIC

3.7. SLIDESHARE

3.8. FLICKR

3.9. TWITTER

3.10. FACEBOOK