.Uurimistöö alused.

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
.Uurimistöö alused. par Mind Map: .Uurimistöö alused.

1. Seosehüpotees

2. Liigid

2.1. Arendustöö

2.2. Ülevaade

3. Eesmärgid

3.1. Eesmärgi sõnastamine

4. Uurimusprobleem

4.1. Uurimusprobleemi sõnastamine

5. Eksperiment e. katse

6. Hüpotees

6.1. Võrdlushüpotees

7. Metoodika

7.1. Andmetöötlusmeetodid

7.2. Interpreteerimismeetodid

8. Vaatlus

8.1. Inimvaatlused

8.2. Loodusvaatlused

9. Küsitlus

10. Uurimusküsimus

11. Andmete kogumine ja eksperimendi kavandamine

12. New node