Belanghebbende

Belanghebbende bestuursrecht

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
Belanghebbende par Mind Map: Belanghebbende

1. Wie?

1.1. natuurlijke personen

1.2. rechtspersonen

1.3. bestuursorganen

2. Eisen

2.1. eigen belang

2.2. objectief bepaalbaar

2.3. actueel en voldoende zeker

2.4. persoonlijk

2.4.1. onderscheiden van anderen

2.4.2. zicht- of nabijheidscriterium

2.4.3. concurrentiecriterium

2.4.4. rechtstreeks de gevolgen ondervinden

2.5. rechtstreeks betrokken

3. Rechtsbronnen

3.1. Artikel 1:2 Awb

3.2. Jurisprudentie