Oplysningstiden 1700-tallet

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
Oplysningstiden 1700-tallet par Mind Map: Oplysningstiden 1700-tallet

1. orden - kaos - orden

2. Oplysningens mand

3. Rationalisme

3.1. Al viden stammer fra fornuften

4. Det fornuftige

4.1. Kirken

5. Videnskaben

5.1. Blev gjort mere folkelig

5.2. Empirismen

6. Politik

6.1. Større rolle end førhen --> Kongen lytter til folket

6.2. Liberalisme

6.3. Orla Lehman

7. Alt blev målt og vejet

8. Mennesket som individ

9. Deismen

9.1. Fornuften spillede en stor rolle i forhold til kristendommen

9.2. Troen skal kunne begrundes fornuftigt

10. Klassicismen

10.1. Kunst: Klarhed, sandhed og sandsynlighed

11. Ludvig Holberg

11.1. Udstiller idioti

12. Frihed

13. naturvidenskab overfor kirken

14. Menneskerettigheder

14.1. Former for tortur blev afskaffet

15. Moral

16. Alle gik efter dannelse