observatieplan tot rapport

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
observatieplan tot rapport par Mind Map: observatieplan tot rapport

1. stap 4

1.1. verschillende verklaringen

1.1.1. de waargenomen feiten

1.1.2. je kennis over de persoon of de situatie

1.1.3. je vakinhoudelijke kennis

1.2. objectief mogelijk

1.2.1. gevoelens, gedachten, mening, voorkeuren niet betrekken

1.2.2. overleg met anderen

2. stap 1

2.1. Motivatie

2.2. Een observatievraag opstellen

2.3. Identificatiegegevens verzamelen

2.4. Tijdstip en observeren bepalen

2.5. De wijze van observeren bepalen

2.6. De situatie schetsen

3. stap 2

3.1. Werk doelgericht

3.1.1. wie, wat, wanneer, waar, vragende zin

3.2. Wees nauwkeurig

3.2.1. doe-woorden

3.2.2. vermijd: niet

3.2.3. hoe lang

3.2.4. hoe vaak

3.2.5. vermijd interpretaties

3.3. Wees objectief

3.3.1. wat je denkt en voelt

3.3.2. zintuigen

3.4. Observeer systematisch

3.4.1. Lang genoeg

3.4.2. Op verschillende tijdstippen

3.4.3. In verschillende situaties

3.4.4. Op verschillende manieren

4. stap 3

4.1. noteren in een observatielijst of schema

4.2. noteren in een notitieschrift

4.3. een geluidsopname maken

4.4. een beeldopname maken

4.5. gewoon gericht opnemen in je geheugen

5. stap 5

5.1. rapporteren

5.1.1. duidelijke beschrijving van de persoon

5.1.2. zo volledig en objectief

5.1.3. aanpassen aan het doel en de ontvanger

5.1.4. correct en duidelijk taalgebruik, aangepast aan de doelgroep