Kế hoạch kinh doanh

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
Kế hoạch kinh doanh par Mind Map: Kế hoạch kinh doanh

1. Sản phẩm

1.1. Sản phẩm thụ động - Thuốc - mỹ phẩm

1.1.1. Đã có nguồn

1.2. Sản phẩm thời trang - túi xách

1.2.1. Phát triển theo chiến lược - lộ trình - sp lời khá tí - độc tí là ok - tìm hiểu - Chạy là ra đơn - Giao hàng

2. Marketing - Sales

2.1. Kênh chính: FB Fanpage - Group...

2.2. Kênh thương hiệu: Sendo - Shopee

2.3. Kênh brand lâu dài : Website - SEO - QC- giá sỉ

3. Chăm sóc khách hàng

3.1. Thu thập data khách

3.2. Chào hàng tiếp thị chăm sóc khách

4. Khác

4.1. Nhận diện thương hiệu

4.2. Các túi xách.. nhỏ nhưng chuyên nghiệp