digitale handtekening

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
digitale handtekening par Mind Map: digitale handtekening

1. Wat is dat?

1.1. De digitale handtekening is een methode voor het bevestigen van de juistheid van digitale informatie door middel van bijvoorbeeld technieken van de asymmetrische cryptografie, op een wijze vergelijkbaar met het ondertekenen van papieren documenten aan de hand van een geschreven handtekening

1.1.1. methode voor het bevestigen van de juistheid van digitale informatie

1.2. Met de digitale handtekening kan de oorsprong van het document worden vastgesteld. Deze handtekening is op zodanige wijze aan de gegevens waarop zij betrekking heeft verbonden, dat elke wijziging achteraf van gegevens kan worden opgespoord

1.2.1. oorsprong van het document

1.2.2. elke wijziging achteraf van gegevens kan worden opgespoord

1.3. Een elektronische handtekening of digitale handtekening is een elektronische variant van een handgeschreven handtekening. Een elektronische handtekening bestaat uit elektronische gegevens die zijn vastgehecht aan een digitaal document.

2. Wettelijke kaders

2.1. artikel 3:15a BW

2.1.1. Op 22 februari 2017 is de Uitvoeringswet van de Europese Verordening betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (EU/910/2014) in werking getreden.

2.1.1.1. EIDAS

2.1.2. 3 soorten digitale handtekeningen

2.1.2.1. De gewone elektronische handtekening;

2.1.2.1.1. scan van natte handtekening als plaatje op document / e-mail

2.1.2.2. De geavanceerde elektronische handtekening;

2.1.2.2.1. zij op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden is;

2.1.2.2.2. zij het mogelijk maakt de ondertekenaar te identificeren;

2.1.2.2.3. zij tot stand komt met gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen die de ondertekenaar, met een hoog vertrouwensniveau, onder zijn uitsluitende controle kan gebruiken, en

2.1.2.2.4. zij op zodanige wijze aan de daarmee ondertekende gegeven is verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord.

2.1.2.3. De gekwalificeerde elektronische handtekening.

2.1.2.3.1. geavanceerde elektronische handtekening, die is gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen.

2.2. Gemeenten

2.2.1. Ondertekeningsplicht voor

2.2.1.1. collegebesluiten waarvan de ondertekening niet is gemandateerd;

2.2.1.2. bezwaar- en beroepschriften die door het college worden ingediend;

2.2.1.3. overeenkomsten die door of namens het college worden aangegaan.

2.2.2. Hiermee is ondertekening dus niet vereist voor publiekrechtelijke besluiten die in mandaat worden genomen en mededelingen die in mandaat worden gedaan, ondanks dat we dit vaak gewoon zijn.

3. Bronnen

3.1. Digitaal ondertekenen; makkelijker kunnen we het niet maken...

3.2. Nieuwe wetgeving elektronische handtekening - Boels Zanders

3.3. https://ictrecht.nl/content/uploads/2018/10/Def-Factsheet-digitalisering-en-elektronische-handtekening-2018-ICTRecht-1.pdf

3.4. Wat is een elektronische of digitale handtekening?

4. Oplossingen

4.1. geavanceerd

4.1.1. services

4.1.1.1. ondertekenen.nl

4.1.1.2. vooral interessant voor contracten

4.1.2. via software afdwingen

4.1.3. automatisch publiceren op mijnoverheid.nl

4.2. gekwalificeerd

4.2.1. Via PKIO certificaat

4.2.2. Bijvoorbeeld via Adobe Sign

4.2.3. Aanbieders

4.2.3.1. Validsign als service

4.2.3.1.1. Goed te integreren in zaaksysteem

4.2.3.2. ...

5. Leveranciers

5.1. Stiply.nl

5.2. Adobe sign

5.3. Ondertekenen.nl

5.4. Xolphin

5.5. Zynyo

5.6. Globalsign

5.7. Validsign

5.8. Docusign

6. Programma van eisen

6.1. Integegratie met software door met behulp van API's

6.1.1. Corsa

6.1.2. Liber

6.1.3. ?

6.2. geschikt voor alle niveaus van elektronische handtekeningen

6.3. Geschikt voor het eenvoudig ondertekenen van losse documenten

6.4. geschikt voor het eenvoudig ondertekenen van e-mails

7. Afwegingen

7.1. Alleen de gekwalificeerde handtekening is gelijkwaardig aan de natte handtekening

7.2. De geavanceerde handtekening kan in veel systemen worden gefaciliteerd

7.3. Er zijn ook service beschikbaar waardoor je helemaal niet hoeft te investeren in kennis en infrastructuur

7.4. Risicomijdend

7.4.1. alles of niets

7.4.2. alleen gaan voor gekwalificeerd

7.4.2.1. Wordt vaak uitgesteld

7.4.3. dure en moeilijkste oplosssing

7.5. 80/20

7.5.1. besluit laten nemen over onnodige handtekening

7.5.1.1. Ik zie dit echt als een must

7.5.2. Zoveel mogelijk inzetten op geavanceer

7.5.2.1. in software afdwingen

7.5.2.2. contracten via services zoals ondertekenen.nl

7.5.2.3. Aanlevering via mijnoverheid.nl

8. elektronische gegevens die zijn vastgehecht aan een digitaal document.