DE EEUW VAN DE VERLICHTING - 18de EEUW

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
DE EEUW VAN DE VERLICHTING - 18de EEUW par Mind Map: DE EEUW VAN DE VERLICHTING - 18de EEUW

1. 2. DE VERLICHTINGSIDEEËN

1.1. De groei van het rationalisme en oorsprong van de Verlichting

1.2. Verspreiding van de Verlichting en de Franse encyclopedisten

1.3. De politieke ideeën van de Franse filosofen

1.3.1. Het Engelse voorbeeld

1.3.2. Montesquieu (1689-1755)

1.3.3. Rousseau (1712-1778)

1.3.4. Voltaire (1694-1778)

1.4. Verlichte ideeën op economisch, sociaal en cultureel gebied

2. 1. HET ANCIEN RÉGIME

2.1. Wat verstaat men onder het begrip “Ancien Régime” of Oud Regime ?

2.2. Demografische en economische kenmerken van het Oude Regime

2.3. Sociale kenmerken van het Oude Regime

2.4. Politieke kenmerken van het Oude Regime

2.5. Culturele kenmerken van het Oude Regime

3. 4. HET ONTSTAAN VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

3.1. De Engelse kolonies op de Oostkust van Noord-Amerika

3.2. Spanningen tussen Engeland en de Amerikaanse kolonies

3.3. Het verzet neemt de vorm van een opstand aan

3.4. De Onafhankelijkheidsoorlog

3.5. De Amerikaanse constitutie en staatsinrichting

4. 3. HET VERLICHT DESPOTISME

4.1. Het absolutisme verandert van gedaante

4.2. Frederik II, koning van Pruisen

4.3. Jozef II, keizer van Oostenrijk, veroorzaakt de Brabantse Omwenteling

4.4. Catharina II, keizerin van Rusland