Vandrensningsanlæg

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Vandrensningsanlæg por Mind Map: Vandrensningsanlæg

1. Vandets kredsløb

1.1. Vand i hanen

1.2. Havvand omdannes til grundvand

1.3. Grundvand til drikkevand

2. Vandrensning

2.1. Hvad består spildevand af?

2.2. Spildevand fra huset

2.3. Spildevand fra landbrug

2.4. Spildevand fra industri

2.5. Hvordan virker et rensningsanlæg?

2.5.1. Mekanisk resning

2.5.2. Kemisk rensning

2.5.3. Biologisk rensning

2.5.4. Filtrering

2.6. Hvordan renser naturen selv vand?

3. Vandressourcer

3.1. Hvor henter man vand i Danmark?

3.2. Vandrensning til rent drikkevand

4. Vandmiljøplan

4.1. Grænseværdier

4.2. Hvordan sikres vandmiljøet?

5. Vandforbrug

5.1. Hvor meget vand forbruger man?

5.2. Rent vand forskellige steder i verden