המלחמה הפונית הראשונה!!!

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
המלחמה הפונית הראשונה!!! por Mind Map: המלחמה הפונית הראשונה!!!

1. סירה רומאית עם גשר - טריק תכסיס שמביא נצחונות

2. מלא הסכמים שהביאו שקט לתקופה

3. הסכמה לצאת למלחמה למרות שיקולים

4. איזה מפחיד חניבעל