NÂNG TẦM TRÍ TUỆ- GIA TĂNG GIÁ TRỊ - PHỤNG SỰ XÃ HỘI

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
NÂNG TẦM TRÍ TUỆ- GIA TĂNG GIÁ TRỊ - PHỤNG SỰ XÃ HỘI por Mind Map: NÂNG TẦM TRÍ TUỆ- GIA TĂNG GIÁ TRỊ - PHỤNG SỰ XÃ HỘI

1. 7 kĩ năng mềm của TK 21

1.1. Tạo động lực cho bản thân

1.2. Giao tiếp

1.3. Lãnh đạo

1.4. Làm việc nhóm

1.5. Giải quyết vấn đề và tư duy phản biện

1.6. Đưa ra quyết định

1.7. Quản lí thời gian

2. 6 hình mẫu bán hàng +STM

2.1. Nhóm giao dịch - Tập trung kết quả

2.1.1. Thợ săn

2.1.2. Họa sĩ

2.1.3. Diễn Viên

2.2. Nhóm tư vấn - Tập trung tư vấn

2.2.1. Kiến trúc sư

2.2.2. nông dân

2.2.3. Tư vấn viên

3. 12 bước bán hàng

3.1. Tìm kiếm

3.1.1. 1. Xây dựng KH tiềm năng

3.1.2. 2. Đánh giá KH

3.1.3. 3. Chuẩn bị tiếp cận

3.1.4. 4. Tiến hành tiếp cận

3.2. gặp mặt

3.2.1. 5. Xây dựng niềm tin

3.2.2. 6. Khơi gợi hứng thú

3.2.3. 7. Giới thiệu sản phẩm

3.2.4. 8. Chốt đơn

3.3. Sau khi chốt đơn

3.3.1. 9. Hoàn thành giao dịch

3.3.2. 10. Có khách hàng thông qua giới thiệu

3.3.3. 11. Quản trị quan hệ KH

3.3.4. 12. Tạo dựng KH trung thành

4. ROAM

4.1. R - Kết quả

4.2. O - Cơ Hội

4.3. A- Hành động

4.4. M - Động lực

5. Vòng lặp hiệu suất

5.1. Tư Duy

5.2. Thái độ

5.3. Hành vi nội tại

5.4. Kĩ Năng

5.5. Hành động

5.6. Kết quả