vigtigt at huske ved medicin administration

Sosuzbc.dk

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
vigtigt at huske ved medicin administration por Mind Map: vigtigt at huske ved medicin administration

1. 1. Sikre at medicinen gives til den rigtige pt. på den rigtige tidspunkt

2. 3. kontrollere pt navn, cpr, på det rigtig tidpunkt og dato, der står på doseringsæsken

3. 2.Overensstemmelse af antal tbl. på på medicinlisten og antallet af tabletter i doseringsæskerne eller dosisposerne

4. 10. Kontrol af hvordan medicinen skal gives.

5. 9. Kontrollere hvordan medicin indtages (med eller mellem måltiderne)

6. 4. gives al medicin som stå på medicin listen.

7. 8. Dokumentere, man har administreret ikke dispenserbar medicin og hvnornår medicin er givet.

8. 5. medicinen er først givet når den er set indtaget.

9. 6. Kontrollere der ikke ligger glemt medicin i doseringsæsker/eller dosisposer.

10. 7. Kt til lægen hvis pt får alvorlige eller ikke forventede bivirkninger af medicin