Dinlerin Tasnifi

Dinler

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Dinlerin Tasnifi por Mind Map: Dinlerin Tasnifi

1. Tanrı Kavramına Göre

1.1. Tek Tanrılı Dinler (İlâhi Dinler)

1.2. Dülist Dinler (Mecûsilik)

1.3. Çok Tanrılı Dinler (Eski Yunan, Mısır ve Roma Dinleri)

1.4. Tanrı Konusunda Açık ve Net Olmayanlar (Budizm, Şintoizm)

2. Din Mensuplarına Göre

2.1. Hak Dinler (İslam, Hristiyanlık)

2.2. Bâtıl Dinler (Sabiîlik)

3. Mesajına Göre

3.1. Evrensel Dinler (İslam)

3.2. Millî Dinler (Yahudilik)

4. Yayıldıkları Coğrafyaya Göre

4.1. Asya Dinleri

4.2. Avrupa Dinleri

4.3. Afrika Dinleri