Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Kamil por Mind Map: Kamil

1. Mit sich selbst in Harmonie-In harmonie met jezelf

2. Leichte Empfänglichkeit für Eindrücke -Gemakkelijke ontvankelijkheid voor indrukken

3. Ihr Hang zu individueller Freiheit-Voorliefde voor individuele vrijheid

4. Liebe zur Natur-Liefde voor de natuur.

5. Extrovertiert-Extravert

6. Demonstrativ-Demonstratief

7. Lidenschaftlich-Opvallend

8. Dynamisch-Dynamisch

9. Intelligent-Intelligent

10. Emotional-Emotioneel

11. Gut entwickelt-Goed ontwikkeld

12. Aktiv-actief

13. Intensiv-Intens

14. Charme-Charme

15. Freundliches Wesen-Vriendelijk Persoon