Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer por Mind Map: Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

1. Syreregn

1.1. So2

2. Plastik

2.1. havet

2.2. Hormonforstyrrende stoffer

3. Forurening

3.1. Biler

3.2. Co2

3.3. NOX

4. Drivhusgasser

4.1. Methan gas

5. Forsuring af havet

6. Landbrug

7. carbon kredsløb

8. åndedræt