Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Ørred por Mind Map: Ørred

1. Ferskvand

1.1. Smoltificere for at komme væk fra vandløbet

1.2. Nogle bliver i ferskvand - andre trækker ud i havet

1.2.1. 75 % af hunnerne trækker ud i havet

1.2.2. 75 % af hannerne bliver i åerne

1.3. Får et fedtlag, som hjælper med at opretholde saltbalancen

2. Saltvand

2.1. Mere blank

2.2. Ikke så meget fedtlag

3. Smolt

3.1. Ungerne ved laks og ørreder

4. Dambrug

4.1. Produktion

4.2. Penge

4.3. Forurening

4.4. Ny teknologi - dobbelt produktion for den samme udledning

5. Føde

5.1. Artsfælder

5.2. Småfisk

5.3. krebsdyr

5.4. insektlarver

5.5. bløddyr

6. Fjender

6.1. Gedder

6.2. fiskeri

6.3. forurening

7. Arter

7.1. Havørred

7.2. Bækørred

7.3. Søørred

7.4. Kildeørred

7.5. Regnbueørred